Twitter

Kuukauden kuva

Ulkolähetys ennen internettiä. Radio Auran Aaltojen linkkiauto oli ahkerassa käytössä 1990-luvun alkuvuosina. (Tapani Köpmanin arkistot).