Avainsana: Tietoyhteiskuntakaari

 • Lakimuutos poistaa radiomainonnan aikarajat

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Eduskunnan hyväksymät muutokset tietoyhteiskuntakaareen poistavat muun muassa radiomainonnan määrää koskevat rajoitukset. Aiemmin mainonnan määrä on saanut olla enintään 20 prosenttia vuorokautisesta lähetysajasta, mutta jatkossa mainonnan määrälle ei aseteta minkäänlaisia rajoituksia. Mainokset on kuitenkin edelleen erotettava äänitunnuksella tai muulla selkeällä tavalla.

 • Tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä kevennetään

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Hallitus esittää eduskunnalle kevennyksiä sähköistä viestintää säätävään tietoyhteiskuntakaareen. Valtioneuvosto hyväksyi tietoyhteiskuntakaareen esitetyt muutokset keskiviikkona. Esitys on osa hallituksen norminpurun kärkihanketta.

 • Media-alan toimintaedellytyksiin tulossa helpotuksia

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Suomen sähköisen viestinnän lainsäädännön uudistukseen eli tietoyhteiskuntakaareen on luvassa muutoksia, joita liikenne- ja viestintäministeriö on alkanut valmistella. Tietoyhteiskuntakaareen tehtävät muutokset helpottavat kaupallisen radion ja teleyritysten toimintamahdollisuuksia. Muutokset ovat osa hallituksen tavoitetta sääntylyn keventämisessä.

 • Radiojärjestö kritisoi omistuksen keskittymistä

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Radiotoiminnan keskittyminen muutamalle suurelle omistajalle huolestuttaa pieniä paikallisia ja alueellisia radiokanavia edustavaa Suomen radio- ja viestintäjärjestöä. Huolta järjestö kantaa myös paikallisradioiden toimintaedellytysten heikkenemisestä. Järjestön mukaan keskittyminen on johtanut sananvapauden ja paikallisen identiteetin murentumiseen Suomessa.

 • Lupaketjutukseen halutaan puuttua

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta vaikuttaa lyhytaikaisilla radioluvilla lähettävien radiokanavien toimintaan. Tämän vuoden alussa voimaan tullut tietoyhteiskuntakaari on jo periaatteessa rajoittanut kolmen kuukauden luvilla lähettävien asemien toimintamahdollisuuksia, mutta suunnitellut tiukennukset puuttuvat tehokkaammin niin sanottuun lupien ketjuttamiseen.

 • Sähköisen viestinnän lakiuudistus valmistui

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Hallitus on hyväksynyt sähköistä viestintää sääntelevän lain eli tietoyhteiskuntakaaren sisällön torstaina. Pääosin ensi vuoden alussa voimaan tuleva tietoyhteiskuntakaari parantaa kuluttajasuojaa ja viestinnän tietoturvaa sekä yksinkertaistaa lupajärjestelmiä ja tasapuolistaa markkinoita. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 7. marraskuuta.

 • Tilapäisradioille ei tulossa mainoskieltoa

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Viestinnän lainsäädäntöä uudistava niin sanottu tietoyhteiskuntakaari on ollut tällä viikolla eduskunnan käsittelyssä. Eduskunta hyväksyi tiistaina ensimmäisessä käsittelyssä muun muassa muutokset, jotka on tehty radiolainsäädäntöön. Merkittävin muutos alkuperäiseen lakialoitteeseen on lyhytaikaisilla luvilla lähettävien radioiden mahdollisuus myydä mainosaikaa myös jatkossa.

 • Radio hakee tulevaisuuden suuntaviivoja

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Radiotoiminnan suurimmat haasteet ovat Internetin mukanaan tuomat uudet palvelut sekä mainosmyynnin siirtyminen enenevissä määrin verkkoon. Haasteiden ohella kulutustottumuksien murros ja uudet teknologiat voivat muokata myös radiotoimialan liiketoimintamahdollisuuksia. Radioalan edustajista koostuva työryhmä paneutui radioon liittyviin erityiskysymyksiin ja kotimaisen radion tulevaisuuden kehitykseen. Ryhmä luovutti raportin opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle perjantaina 4. heinäkuuta 2014.

 • Kutonen ja URHO hakevat lupamuutosta

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Liikenne- ja viestintäministeriö esittää valtioneuvostolle tv-kanava Kutosen ja URHOtv:n toimilupien muuttamista. Kanavat haluavat nykyistä väljemmät lupaehdot. Kutosen taustayhtiö SBS Discovery Television Oy perustelee muutoshakemusta musiikkiviihteen monipuolistumisella. URHO puolestaan haluaisi tuoda urheilun rinnalle muutakin ohjelmistoa taloudellisista syistä.

 • Tietoyhteiskuntakaari keventää radiolupakäytäntöä

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Viestintävirasto alkaa myöntää radiotoimilupia, mikäli valtioneuvoston hyväksymä tietoyhteiskuntakaari läpäisee eduskunnan käsittelyn. Ensi vuoden alussa voimaan tulevaksi ehdotettu viestintälakiuudistus keventää radioiden ohjelmistolupamenettelyä. Lakiehdotuksen mukaan Viestintävirasto julkaisee ilmoituksen haettavista ohjelmistoluvista ja myös myöntää ne, mikäli kaikille hakijoille on tarjolla riittävästi taajuuksia. Nykyään luvat myöntää valtioneuvosto.

 • Sähköisen viestinnän lakiuudistus eduskuntaan

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Valtioneuvosto hyväksyi torstaina sähköisen viestinnän kokonaisuudistukseen tähtäävän tietoyhteiskuntakaaren. Sähköisen viestinnän keskeiset säännökset sisältävä laki- ja säädöskokonaisuus etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Tietoyhteiskuntakaaren on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.