Tietoyhteiskuntakaari keventää radiolupakäytäntöä

kirjoittanut

kategoriassa

Valtioneuvosto-logoViestintävirasto alkaa myöntää radiotoimilupia, mikäli valtioneuvoston hyväksymä tietoyhteiskuntakaari läpäisee eduskunnan käsittelyn. Ensi vuoden alussa voimaan tulevaksi ehdotettu viestintälakiuudistus keventää radioiden ohjelmistolupamenettelyä. Lakiehdotuksen mukaan Viestintävirasto julkaisee ilmoituksen haettavista ohjelmistoluvista ja myös myöntää ne, mikäli kaikille hakijoille on tarjolla riittävästi taajuuksia. Nykyään luvat myöntää valtioneuvosto.

Mikäli radiotaajuuksista on pulaa eli ohjelmistoluville on enemmän hakijoita kuin vapaita taajuuksia, päättää luvansaajista valtioneuvosto. Tällöin Viestintäviraston on ilmoitettava kaikille hakijoille asian siirtymisestä valtioneuvostoon. Myös viestintämarkkinoiden kehityksen kannalta merkittävissä tapaukissa päätösvalta säilyy valtioneuvostolla. Toimiluvat ovat voimassa kymmenen vuotta.

Lyhytaikaista radiotoimintaa varten ei enää jatkossa tarvita ohjelmistolupaa, vaikka lähetysteho ylittäisi nykyisen rajapyykin eli 50 wattia. Viestintävirasto myöntää tilapäistoimintaa harjoittaville asemille enintään kolme kuukautta voimassa olevan radioluvan. Pienitehoisessa lähetystoiminnassa, esimerkiksi raviradioissa, luvan saa enintään 10 watin lähettimelle vuodeksi kerrallaan.

Lyhytaikaista radiotoimintaa rajoitetaan uudessa lakikokonaisuudessa siten, että kolmen kuukauden luvan jälkeen aseman on samalla kuuluvuusalueella pidettävä vähintään kahden kuukauden lähetystauko ennen uutta lyhytaikaista lupaa. Nykyisin karenssiaika on ensimmäisen ja toisen lupajakson välillä yksi kuukausi. Uudella menettelyllä halutaan estää radiolupien ketjuttaminen.

Kaupallinen lyhytaikainen radiotoiminta on sallittua vain, jos mainonta liittyy tapahtumaan, jota varten radiolupa on haettu. Myös sponsorointi on edelleen mahdollista.

Mediamonitori

Muualla netissä:

Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi


Kommentit

5 vastausta artikkeliin “Tietoyhteiskuntakaari keventää radiolupakäytäntöä”

 1. Timo Uusi-Kerttula avatar
  Timo Uusi-Kerttula

  Tästä lakiesityksestä tulee meuhkata, sillä se kaventaa sananvapautta valtavasti ainakin pääkaupunkiseudulla, jossa radiotaajuuksia ei ole kaikille hakijoille. Tähän voisi tietenkin laitaa lisäksi, että yhdellä toimijalla ei voi olla kuin 10 % mahdollisten lupien kokonaismäärästä. Tosin, nyt stadissa ei ole edes mahdollista saada uutta pitkäaikaista lupaa kun kaikki ovat jo menneet. Vuonna 2020 on FM kuollut ja siirtynyt nettiin pääosin ja AM:lla varmaankin Digital Radio Mondiale käytössä.

 2. Leena Ollikka avatar
  Leena Ollikka

  Hehe, ai sananvapaus on sitä, että kaikille halukkaille annetaan toimilupa?

 3. Seikku Kaita avatar
  Seikku Kaita

  Kuinkas sille mainostamisongelmalle kävi? Ehdotuksessahan näkyi isojen toimijoiden halu olla korporationisteja ja sallia mainostaminen vain pitkäaikaisille luville…

 4. Tero Toivonen avatar
  Tero Toivonen

  En ole huomannut pahemmin meuhkaamista tästä missään. Ehkä meuhkaajat heräävät todellisuuteen vasta sitten, kun eduskunta on hyväksynyt lain.

  [quote name=”Timo Uusi-Kerttula”]Tästä lakiesityksestä tulee meuhkata, sillä se kaventaa sananvapautta valtavasti ainakin pääkaupunkiseudulla, jossa radiotaajuuksia ei ole kaikille hakijoille.[/quote]

 5. Kimmo Salonpää avatar
  Kimmo Salonpää

  Asiasta ollaan hyvinkin tietoisia. Suomen Radio- ja Viestintäjärjestö pyrkii tekemään asialle muutosta, mutta valitettavasti lobbaus on onnistunut siinä mielessä ”hyvin’, että lakimuutos astuu todennäköisesti voimaan. Teemme jatkossa töitä sen eteen, että asiaan saadaan tehtyä korjaus ja Suomessa pääsisi mukaan kaikenlaiset radiontekijät. Yhdistyksen toimintaan pääsee mukaan suomalaiset radio- ja viestintäalan toimijat.

  Sananvapauttahan nimenomaan rajoitetaan lakimuutoksella ja se ei vastaa eurooppalaista viestintäpoliittista linjausta. Ideaalisessa sananvapaudessahan kaikki saa lupia. Kenen tehtävä on päättää mitä saa sanoa ja mitä ei?