Sähköisen viestinnän lakiuudistus valmistui

kirjoittanut

kategoriassa

Valtioneuvosto-logoHallitus on hyväksynyt sähköistä viestintää sääntelevän lain eli tietoyhteiskuntakaaren sisällön torstaina. Pääosin ensi vuoden alussa voimaan tuleva tietoyhteiskuntakaari parantaa kuluttajasuojaa ja viestinnän tietoturvaa sekä yksinkertaistaa lupajärjestelmiä ja tasapuolistaa markkinoita. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 7. marraskuuta.

Radio- ja tv-alalla laki näkyy toimilupakäytäntöjen muuttumisena. Merkittävä osa radion ja television ohjelmistotoimilupapäätöksistä tehdään jatkossa Viestintävirastossa. Tähän saakka kaikki pitkäaikaiseen toimintaan liittyvät luvat on myöntänyt valtioneuvosto liikenne- ja viestintäministeriön esityksestä.

Tietoyhteiskuntakaari vaikuttaa radioalalla erityisesti lyhytaikeiseen radiotoimintaan. Lyhytaikaisen ohjelmistoluvan voi saada kolmeksi kuukaudeksi, mutta lupajaksojen välillä on oltava samalla tai osittain samalla kuuluvuusalueella vähintään kahden kuukauden lähetystauko.

Poikkeuksellisen avoimesti viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyöllä valmisteltu tietoyhteiskuntakaari perustuu vuoden 2011 hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallituksen on tuettava digitaalisten palvelujen tarjontaa selkeyttämällä lainsäädäntöä.

Mediamonitori