Radio hakee tulevaisuuden suuntaviivoja

kirjoittanut

kategoriassa

Liikenne- ja viestintäministeriö -logoRadiotoiminnan suurimmat haasteet ovat Internetin mukanaan tuomat uudet palvelut sekä mainosmyynnin siirtyminen enenevissä määrin verkkoon. Haasteiden ohella kulutustottumuksien murros ja uudet teknologiat voivat muokata myös radiotoimialan liiketoimintamahdollisuuksia. Radioalan edustajista koostuva työryhmä paneutui radioon liittyviin erityiskysymyksiin ja kotimaisen radion tulevaisuuden kehitykseen. Ryhmä luovutti raportin opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle perjantaina 4. heinäkuuta 2014.

Raportissa käsitellään suomalaisen radioalan ja radionkuuntelun nykytilaa sekä keskeisempiä kehityssuuntia. Työryhmä esittää 13 erilaista toimenpidettä, joilla pyritään takaamaan nykyisten ja uusien radiotoimijoiden sekä ohjelmasisältöjen toimintaedellytykset muuttuvassa maailmassa.

Kiireellisimpinä listalla ovat radioalan toimijoiden omat teot radiosisältöjen tuottamiseksi. Radiotoimijoiden tulisi olla kehityksessä aktiivisesti mukana ja luoda uusia liiketoimintamalleja korkealaatuisen sisällön tarjoamiseksi aiempaa vaativammalle ja tarjonnan paljoudesta nauttivalle kuluttajalle.

Pidemmällä aikavälillä ryhmä pitää keskeisimpänä toimenpiteenä teknistä kartoitustyötä, jolla arvioidaan olemassa olevien radiotaajuuksien uudelleenjärjestelyn tarpeellisuus.

Valttina helppous ja ilmaisuus

Radio on suomalaisille tärkeä median kulutusväline. Radiota kuunnellaan keskimäärin kolme tuntia joka päivä, usein esimerkiksi autossa. Ministeri Kiuru näkee, että radioalan kannattavuuden turvaamiseksi radion tulee säilyä teknologisessa mielessä nykyisellään helppona ja ilmaisena mediana.

Kiurun mukaan on tärkeää huomioida muun muossa radiokanavien internet- ja matkaviestinverkkojakelu. Radion kuuntelun kannalta on tärkeää tiedostaa myös autoteullisuuden kehitys, hän toteaa.

Radioille on osoitettu runsaasti uusia taajuuksia ula-verkosta. Tämän on mahdollistanut aikaisempaa tehokkaampi taajuuskoordinointi. Myös aiemmin lyhytaikaisiksi osoitettuja radiotaajuuksia on siirretty pysyvään käyttöön.

Radiotaajuuksien tehokkaampi koordinointi on mahdollistanut nykyisten radiotoimijoiden kuulvuusalueiden laajentamisen. Lisäksi alalle voidaan saada täysin uusia radiotoimijoita, Kiuru iloitsee.

Ensi vuoden alusta voimaan astuvassa tietoyhteiskuntakaaressa yksinkertaistetaan radiomainontaa koskevaa sääntelyä. Samalla mahdollistetaan radiomainosten joustavampi sijoittelu osaksi ohjelmavirtaa. Lisäksi varmistetaan, että kaikissa radiotoiminnan tulevissa hankkeissa tehdään laajaa yhteistyötä.

Mediamonitori