Sähköisen viestinnän lakiuudistus eduskuntaan

kirjoittanut

kategoriassa

Valtioneuvosto-logoValtioneuvosto hyväksyi torstaina sähköisen viestinnän kokonaisuudistukseen tähtäävän tietoyhteiskuntakaaren. Sähköisen viestinnän keskeiset säännökset sisältävä laki- ja säädöskokonaisuus etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Tietoyhteiskuntakaaren on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Tietoyhteiskuntakaaressa pyritään poistamaan nykyisten lakien päällekkäisyyksiä ja yhtenäistämään säännöksiä. Uudessa kokonaisuudessa on runsaat 350 pykälää nykyisin kymmenessä eri laissa olevien 490 pykälän sijaan. Kokonaisuudistus pureutuu sähköisen viestinnän palvelujen saatavuuteen Suomessa, viestintäalan kilpailuedellytyksiin ja viestintäteknologian kehitykseen. Uudistus painottaa myös kuluttajansuojan parantamista sekä yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa.

Merkittävä osa radion ja television ohjelmistolupapäätöksistä siirtyy uudessa lakikokonaisuudessa Viestintävirastolle. Matkaviestinnässä käyttöön tulevat uudet taajuusalueet tullaan jakamaan huutokaupalla.

Tietoyhteiskuntakaaren valmisteluun osallistui suuri joukko eri sidosryhmien edustajia. Seurantaryhmään kuului noin 50 jäsentä ja seitsemässä työryhmässä oli kussakin parhaimmillaan jopa 30-70 jäsentä.

Mediamonitori – LVM