Lupaketjutukseen halutaan puuttua

kirjoittanut

kategoriassa

LVM-logoHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta vaikuttaa lyhytaikaisilla radioluvilla lähettävien radiokanavien toimintaan. Tämän vuoden alussa voimaan tullut tietoyhteiskuntakaari on jo periaatteessa rajoittanut kolmen kuukauden luvilla lähettävien asemien toimintamahdollisuuksia, mutta suunnitellut tiukennukset puuttuvat tehokkaammin niin sanottuun lupien ketjuttamiseen.

Lainmuutoksella puututaan sellaiseen radiotoimintaan, jossa asemat lähettävät useilla peräkkäisillä lyhytaikaisilla lähetysluvilla vaihtamalla esimerkiksi luvanhaltijaa tai nimeä. Lainlaatijan tavoitteena on tehdä selkeämpi ero pitkäaikaisilla ja lyhytaikaisilla luvilla lähettävien asemien välille.

– Analogisen radiotoiminnan ketjuttamisen kiellon täsmentämisen tavoitteena on estää mahdollisuudet kiertää kieltoa ja siten edistää erityisesti radiomarkkinan suotuista kehitystä ja toimintaympäristön luotettavuutta, lakiesityksessä sanotaan.

Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa lakiehdotuksessa halutaan myös tehostaa Viestintäviraston mahdollisuuksia muuttaa voimassa olevia toimilupia. Tämän vuoden aikana on ollut tapauksia, joissa Viestintävirasto on esitellyt lupamuutokset liikenne- ja viestintäministeriölle, joka on todennut, etteivät ne edellytä valtioneuvoston käsittelyä. Alun perin tietoyhteiskuntakaaren tarkoituksena oli siirtää lupapäätökset pääasiassa Viestintävirastolle.

Mediamonitori – LVM

Aiheesta muualla: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

{jcomments off}