Kutonen ja URHO hakevat lupamuutosta

kirjoittanut

kategoriassa

Kutonen-logoLiikenne- ja viestintäministeriö esittää valtioneuvostolle tv-kanava Kutosen ja URHOtv:n toimilupien muuttamista. Kanavat haluavat nykyistä väljemmät lupaehdot. Kutosen taustayhtiö SBS Discovery Television Oy perustelee muutoshakemusta musiikkiviihteen monipuolistumisella. URHO puolestaan haluaisi tuoda urheilun rinnalle muutakin ohjelmistoa taloudellisista syistä.

Kutosen eli entisen The Voice TV:n ja URHOtv:n toimilupayhtiöt jättivät lupahakemukset ministeriöön joulu- ja tammikuussa. Kutosen muutoshalukkuuden taustalla on lupayhtiön ja tv-sisältöjä valvovan Viestintäviraston näkemyserot kanavan nykysisällöstä. Viestintävirasto puuttui Kutosen sisältöön, kun se havaitsi musiikkikanavan lähettävän muun muassa urheilua. Virasto antoi Kutosen taustayhtiölle huomautuksen syksyllä 2012 ja uudelleen viime kesänä. Virasto vaati, että ohjelmisto oli palautettava luvan mukaiseksi viimeistään 4.10.2013. Samalla se asetti Kutoselle 50 000 euron uhkasakon.

SBS ja Viestintävirasto ovat pyrkineet selvittämään lupakiistan, mutta SBS:n mielestä virasto ei ole edennyt asiassa. Yhtiö haki viime vuonna muutosta lupaehtoihin, mutta valtioneuvosto hylkäsi hakemuksen.

Urheiluun keskittyvän URHOtv:n hakemus koskee kanavan sisällön muuttamista nykyisestä urheilu- ja liikuntapainotteisesta kohtuullisessa määrin myös viihde- ja ajanvieteohjelmistoksi. URHOtv:llä pääosassa olisi edelleen kotimainen urheilu, mutta myös elokuvia ja sarjoja voitaisiin esittää. Monipuolisemmalla ohjelmistolla velkasaneeraukseen viime syksynä hyväksytty ja tilapäisesti antennivälitteiset lähetykset lopettanut kanava saisi taloutensa tasapainoon, kanavan hakemuksessa kiteytetään. Myös kotimaisten ohjelma-alihankkijoiden työllistyminen mainitaan hakuperusteissa.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan määräaikaan 14.2.2014 mennessä lausunnon jättäneistä mediayhtiöistä MTV Oy vaati SBS:n hakemuksen hylkäämistä. MTV:n mukaan nykyinen toimilupakäytäntö on luonut Suomeen monopuolisen ja laajan tarjonnan vapaasti vastaanotettaville kanaville. MTV myös katsoo, että SBS:n Kutonen on toiminut lupaehtojen vastaisesti, mikä on hyödyttänyt Kutosen taustayhtiötä huomattavasti.

Uusi, vielä vailla eduskunnan hyväksyntää oleva lakikokonaisuus eli tietoyhteiskuntakaari keventää tv-toimilupakäytäntöjä. Tietoyhteiskuntakaaren pitäisi tulla voimaan ensi vuoden alussa, mutta jo sitä ennen lupamääräyksiä voidaan väljentää.

Nykyiset tv-ohjelmistoluvat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun.

Mediamonitori – LVM


Kommentit

Yksi vastaus artikkeliin “Kutonen ja URHO hakevat lupamuutosta”

  1. Pasi Komsi avatar
    Pasi Komsi

    Lupamääräyksiä ei voida väljentää, nykyisen lain vastaisesti varsinkin kun sekin mahdollisuus on että eduskunta ei hyväksy lakiehdotusta. Tämä on kummallinen maa jos toisin toimitaan. Myös se on kummalista, että LVM on jo kirjoittanut ja julkaissut päätöksen etukäteen että lupamääräyksiä väljennetään. Siis jo ennen lausuntopyyntöä. Tämä on kummallinen maa. Harkitsen jonkinlaista Offshore toimintaa Pirkkalan rannikolla tietoyhteiskuntakaareen vedoten. Ei kuitenkaan Näsijärvessä koska silloin en voisi asemoitua Nokian ja Tampereen vastaiselle vapaavesistövyöhykkeelle. Säästän myös lupamaksuissa. Olen myös jättänyt tarjouksen Ross Revengestä.