Seinäjoelta taajuus Lapualle ja Loimaalta Ypäjälle

kirjoittanut

kategoriassa

Viestintävirasto on hyväksynyt Radio Kajaus Oy:n ja Alueradiot Sastamala Oy:n lähetinpaikkakuntien muuttamista koskevat hakemukset ja myöntänyt asemille uudet mastopaikat. Radio Kajaus saa aloittaa uuden taajuuden lähetykset Lapualla ja Alueradiot Sastamala Hämeenlinnan taajuuskokonaisuuden lähetykset Ypäjällä. Kajauksen osalta päätös merkitsee sille myönnetyn Seinäjoen taajuuden 91,5 MHz siirtämistä Lapualle. Alueradiot Sastamalan tapauksessa sen Loimaalle myönnetty taajuus 88,6 MHz siirtyy Ypäjälle.

Viestintävirasto perustelee päätöksiä sillä, että kummankaan kanavan kuuluvuusalueessa ei tapahtu merkittävää muutosta paikkakunnan muuttamisesta huolimatta ja toimiluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät muutenkin edelleen.

Valtioneuvosto myönsi molemmille yhtiöille ohjelmistoluvat joulukuussa. Radio Kajaus Oy voi käynnistää uuden radiokanavan lähetykset taajuuskokonaisuudessa 23, johon myös Seinäjoelle myönnetty taajuus kuuluu. Alueradiot Sastamala saa aloittaa lähetykset Loimaan seudulla, mutta sen toimilupa on osa Hämeenlinnan taajuuskokonaisuutta. Alueradiot lähettää tässä taajuuskokonaisuudessa Iskelmä Jannen lähetystä.

Radioyhtiöiden on haettava Viestintävirastolta lupaa vaihtaa lähetinpaikkakuntaa taajuuksien käyttösuunnitelmassa määritellyiltä paikkakunnilta. Tänä talvena esimerkiksi Radio Classicia pyörittävä Kuunappi Oy on saanut luvan vaihtaa lähettimen sijaintipaikkakunnan Porista naapurikunta Ulvilaan. Myös Radio SuomiRock on saanut päätöksen Jyväskylän toisen taajuuden siirtämisestä Äänekoskelle. Lähetykset ovat alkaneet Äänekoskella mutta Viestintäviraston aloitteesta uudella taajuudella. SuomiRock on lisäksi saanut luvan aloittaa lähetykset Ypäjällä Loimaan sijaan.

Mediamonitori

Muualla verkossa: Viestintäviraston päätökset ohjelmistolupien muuttamisesta (Radio Kajaus Oy ja Alueradiot Sastamala Oy).