Radio Classicin lähetin Ulvilaan

kirjoittanut

kategoriassa

Viestintävirasto on muuttanut radiokanava Classicin taustayhtiön Kuunappi Oy:n ohjelmistolupaa ja hyväksynyt yhtiön hakemuksen radiotaajuuden siirtämiseksi Porista Ulvilaan. Radio Classic sai viime joulukuussa valtioneuvostolta ohjelmistoluvat kahdelle uudelle taajuudelle Poriin ja Seinäjoelle. Taajuudet ovat osa taajuuskokonaisuutta 8.

Viestintävirasto katsoo päätöksessään, että Porin taajuuden 104,8 MHz siirtäminen Ulvilaan ei oleellisesti muuta taajuuden peittoaluetta ja toimiluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät muutenkin edelleen. Radio Classic ei ole vielä aloittanut lähetyksiä Porin seudulla.

Ulvilan lähetysmasto sijaitsee Porin keskustan koillispuolella muutaman kilometrin päässä Porista. Classicin ja muiden yksityisten radiokanavien ohjelmistoluvat ovat voimassa vuoden 2019 loppuun.

Mediamonitori – Viestintävirasto