Norkringin luopuminen sekoitti lupakuviot

kirjoittanut

kategoriassa

Viestintävirasto ja valtioneuvosto eivät voi vielä tehdä päätöksiä tv-ohjelmistolupien saajista, sillä verkko-operaattori Norkring AS on päättänyt luopua sille myönnetyistä UHF-alueen toimiluvista. Valtioneuvosto myönsi yhtiölle viime marraskuussa verkkotoimiluvat kanavanippuihin B, C ja D. Luvat olisivat tulleet voimaan muiden verkkotoimilupien tavoin 10.1.2017.

Valtioneuvosto myönsi marraskuussa Digitalle UHF-alueen verkkotoimiluvan kanavanippuihin A, E ja F, DNA:lle VHF-alueen kanavanippuihin A, B ja C sekä Anvialle Pohjanmaan alueelliseen lähetysverkkoon. Koska Norkring luopuu toimiluvasta, jää lähetysverkon kapasiteetti vajaaksi. Kaikki ohjelmistolupakierroksella UHF-alueelle toimilupaa hakeneet kanavat eivät mahdu Digitan kanavanippuihin, joten ohjelmistolupakierros on toistaiseksi keskeytetty.

Viestintävirasto julisti television ohjelmistotoimiluvat haettaviksi tammikuussa 2016. Osa lupahakemuksista siirtyi lähetyskapasiteetin rajallisuuden vuoksi valtioneuvoston ratkaistavaksi. Valtioneuvoston pitäisi tehdä ohjelmistotoimilupia koskeva päätös 18.7.2016 mennessä. Valtioneuvoston käsittelyyn siirrettyjen toimilupien määräaikaa on kuitenkin päätetty pidentää tammikuun 2017 loppuun asti.

Mediamonitori – LVM