Avainsana: ohjelmistoluvat

 • Joulukuussa 2017 myönnettyjen radiolupien käyttöönotto

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Viestintävirasto ja valtioneuvosto myönsivät radion ohjelmistolupia 12 luvanhakijalle joulukuussa 2017. Luvat ovat voimassa 28.12.2017-31.12.2019. Luvansaajien on aloitettava lähetystoiminta myönnetyillä taajuuksilla kuuden kuukauden kuluessa luvan voimaantulemisesta eli 28.6.2018 mennessä. Luvanhakijat voivat hakea lisäaikaa aloitukselle, joilloin asiasta päättää Viestintävirasto.

 • Valtioneuvostolta kaksi uutta radiotoimilupaa

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Suurin osa uusista luvista kuuluvuusalueiden laajentamiseen Valtioneuvosto on myöntänyt tänään radion ohjelmistoluvat 12 hakijalle. Suurin osa myönnetyistä luvista koskee nykyisten radiokanavien kuuluvuusalueiden laajentamista, mutta kahdelle hakijalle myönnettiin ohjelmistolupa uudelle radiokanavalle. Radio Kajaus Oy saa perustaa kahdeksalle paikkaunnalle uuden yleiskanavan ja Bauer Media kahdelle paikkakunnalle Iskelmä Itä-Suomen.

 • Radiotoimiluvat kiinnostivat 12 hakijaa

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Viestintävirasto vastaanotti viime maanantaina päättyneeseen määräaikaan mennessä 14 radion ohjelmistolupahakemusta 12 hakijalta. Haettaviksi julistettiin elokuussa 44 ula-alueen ja kolme keskiaaltoalueen taajuutta. Jokaista ula-taajuutta haki vähintään yksi hakija, mutta keskiaaltotaajuuksille ei ilmaantunut hakijoita.

 • Uusia radiotaajuuksia jälleen haettavana

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Uusi radion ohjelmistolupien hakukierros on käynnistynyt, kun Viestintävirasto on julkaissut kuulutuksen haettavista taajuuksista. 44 ULA-taajuutta ja kolmea AM-alueen taajuutta voi hakea 25. syyskuuta mennessä. Uusista ohjelmistoluvista ja nykyisten lupien täydentämisestä päättävät myöhemmin Viestintävirasto ja tarvittaessa valtioneuvosto.

 • Norkringin luopuminen sekoitti lupakuviot

  kirjoittanut

  kategoriassa

  Viestintävirasto ja valtioneuvosto eivät voi vielä tehdä päätöksiä tv-ohjelmistolupien saajista, sillä verkko-operaattori Norkring AS on päättänyt luopua sille myönnetyistä UHF-alueen toimiluvista. Valtioneuvosto myönsi yhtiölle viime marraskuussa verkkotoimiluvat kanavanippuihin B, C ja D. Luvat olisivat tulleet voimaan muiden verkkotoimilupien tavoin 10.1.2017.