Mediatakojien uusille toimiluville lykkäystä

kirjoittanut

kategoriassa

Viestintävirasto on hyväksynyt Mediatakojat Oy:n hakemuksen, jossa yhtiö haki lisäaikaa radiotoiminnan käynnistämiselle Porissa ja Tampereella. Mediatakojien tulee aloittaa lähetykset Porin taajuuskokonaisuudessa 4 (102,4 MHz) ja Tampereen taajuuskokonaisuudessa 10 (99,1 MHz) viimeistään 30.9.2016. Alun perin luvat olisi pitänyt ottaa käyttöön 5.5.2016.

Mediatakojat jätti lykkäyshakemuksen Viestintävirastoon huhtikuun alussa, jolloin valtioneuvoston toimilupapäätöksiä yhtiön hakemista Helsingin ja Lahden taajuuksista vielä valmisteltiin. Yhtiö katsoi, että keskeneräinen lupaprosessi vaikutti olennaisesti yhtiön liiketoiminnan suunnitteluun. Lisäajan perusteluiksi Mediatakojat mainitsi myös radiojärjestelmä- ja lähetintoimittajan toimitus- ja asennusvaikeudet. Myös henkilöstöresurssit mainittiin perusteluissa, sillä yhtiö oli aloittamassa toukokuun aikana lähetyksiä muissa sille aiemmin myönnetyissä taajuuskokonaisuuksissa.

Viestintävirasto hyväksyi hakemuksen ja vaihtoi samalla Mediatakojien kahden Tampereen toimiluvan taajuuksia päittäin. Tampereelle määritelty taajuus 99,1 MHz siirtyy uuden paikallisen radiokanavan Radio Mansen käyttöön. Lähetin voidaan asentaa Näsinneulaan, josta se palvelee parhaiten Tampereen alueen kuulijoita. Alun perin Tampereen taajuuskokonaisuuteen 10 kuulunut, Ylöjärvelle koordinoitu taajuus 94,1 MHz siirtyy  uuden radioaseman käyttöön. Taajuus lisätään Mediatakojien taajuuskokonaisuuteen 16, jossa yhtiö aloittaa radiotoiminnan yhteistyössä Nelonen Median kanssa.

Mediatakojat sai Viestintävirastolta ohjelmistoluvat Poriin ja Tampereelle 5.11.2015. Lupaehtojen mukaan lähetystoiminta tulee aloittaa viimeistään puolen vuoden kuluttua luvan voimaantulosta. Valtioneuvosto myönsi yhtiölle toimiluvan Lahteen viime viikon torstaina.

Mediamonitori – Viestintävirasto