Kevyt Kanava laajentaa Turkuun

kirjoittanut

kategoriassa

Viestintävirasto on myöntänyt Kevyt Kanava Oy:lle radion ohjelmistoluvan Turkuun taajuudelle 101,0 MHz. 28.4.2016 myönnetty lupa oikeuttaa yhtiön aloittamaan alueellisen tai paikallisen radioaseman lähetykset. Mediamonitorin saamien tietojen mukaan yhtiö on laajentamassa toimiluvan myötä Radio Kajauksen lähetykset Turun seudulle.

Radio Kajaus on viime viikkoina käynnistänyt uusia lähettimiä eri puolilla Itä- ja Länsi-Suomea, sillä sen lupayhtiö Kevyt Kanava sai Viestintävirastolta ja valtioneuvostolta ohjelmistolupia viime vuoden loppupuolella. Turun lupa on otettava käyttöön viimeistään puolen vuoden kuluttua luvan voimaanastumisesta eli viimeistään lokakuun lopulla.

Kevyt Kanava on saanut Viestintävirastolta myös luvan aloittaa taajuuskokonaisuuteen 17 kuuluvan Varkauden taajuuden lähetykset Joroisista. Alkuperäisen taajuuskäyttösuunnitelman mukaan taajuus 98,7 MHz oli koordinoitu Varkauteen. Kevyt Kanavan perustelujen mukaan yhtiö hyödyntää Joroisissa olevaa Radio City Savon antennia Radio Kajauksen lähetyksissä.

Samassa taajuusnipussa ovat Kajauksen taajuudet Kotkassa, Kouvolassa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Mediamonitori – Viestintävirasto