Valtioneuvosto ja Viestintävirasto päättivät radion ohjelmistoluvista

kirjoittanut

kategoriassa

Valtioneuvosto ja Viestintävirasto myönsivät torstaina radion ohjelmistoluvat vuosiksi 2020-2029. Valtioneuvoston päätös koskee 55:tä ja Viestintäviraston 17 taajuuskokonaisuutta haettavina olleista 75 taajuuskokonaisuudesta. Kolmea taajuuskokonaisuutta ei hakenut yksikään hakija. Luvansaajista suurin osa harjoittaa jo nykyisin radiotoimintaa. Uusina radioalalle tulevat muun muassa lehtiyhtiöt.

Nykyisten valtakunnallisten radiokanavien toimilupatilanne pysyy pääosin ennallaan tulevalla toimilupakaudella ja ne voivat jatkaa toimintaansa. Myös alueelliset ja paikalliset ohjelmistoluvat pysyvät pääpiirteittäin niiden nykyisillä haltijoilla. Lähes kaikki hakijat saivat toimiluvan, mutta kuusi hakijaa jäi ilman lupaa taajuuksien niukkuuden takia.

Valtioneuvosto myönsi toimiluvat niihin taajuuskokonaisuuksiin, joilla oli useita luvanhakijoita. Lisäksi valtioneuvoston päätettäväksi päätyivät niin sanotut erikoisradioluvat, joissa määritellään ohjelmasisältöjä. Erikoisradioluvalla lähettäviä asemia tulevat 1.1.2020 alkavalla lupakaudella olemaan Radio Dei, Finest FM, Radio Classic ja Radio Moreeni. Niille taajuuskokonaisuuksille, joille oli vain yksi hakija, luvat myönsi Viestintävirasto.

Uuden lupakauden myötä joitakin taajuuksia järjesteltiin uudelleen eri taajuuskokonaisuuksien kesken, mikä mahdollistaa myös kokonaan uusien taajuuskokonaisuuksien muodostamisen. Uusia taajuuskokonaisuuksia pääsevät hyödyntämään Jyväskylään, Kuopioon, Lahteen, Turkuun ja Vaasaan laajeneva Business FM sekä Radio Helsingin taustayhtiö Livelaboratorio Oy, joka voi laajentaa radiotoimintaa Tampereelle ja Ouluun.

Paikallisille ja alueellisille taajuuksille luvan saivat uusina luvanhakijoina mediakonserni Keskisuomalaiseen kuuluvat Etelä- Suomen Media Oy (paikallinen lupa Helsinkiin ja alueellinen lupa Pirkanmaalle) ja Keski-Suomen Media Oy (paikallinen lupa Jyväskylään) sekä Kaasilansalmi Oy Kotkan ja Kouvolan seudulle. Porilaiselle Mediatakojat Oy:lle valtioneuvosto myönsi kaksi ohjelmistolupaa Helsinkiin.

Keskisuomalaiseen kuuluva Mediatalo ESA sai luvan nykyisille taajuuksille Päijät-Hämeessä (Radio Voima ja Iskelmä Lahti) ja Karjalainen Oy kesällä ostamilleen Iskelmä Rexin ja Radio City Joensuun taajuuksille.

Nykyisiä Radio Inarin, Radio Pron ja Radio LFF:n taajuuksia koskevia toimilupahekemuksia ei saapunut Viestintävirastoon määräaikaan mennessä. Näillä taajuuksilla toimivista radioasemista Radio Inari on ilmoittanut lopettavansa FM-lähetykset tämän lupakauden päättyessä eli vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vuoden 2020 alussa voimaan tulevat radioluvat tulee ottaa käyttöön viimeistään kesäkuun 2020 lopussa.

Mediamonitori – Viestintävirasto, LVM

Aiheesta muualla: Viestintäviraston myöntämät analogisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat (pdf) ja valtioneuvoston myöntämät toimiluvat (ladattava pdf-tiedosto).

Artikkelia päivitetty 15.11.2018 klo 21.30.