Verkko- ja ohjelmistoluville neljän kuukauden lisäaika

kirjoittanut

kategoriassa

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa tv-verkkotoimilupien voimassaoloa neljällä kuukaudella ja siirtää uusien verkkotoimilupien alkamisajankohtaa, jotta kolme valtioneuvostolle palautunutta toimilupaa ehditään myöntää uudelleen. Digitan, DNA:n ja Elisan verkkotoimiluvat ovat näin ollen voimassa 16.5.2017 saakka. Valtioneuvosto on muuttanut viime vuonna myönnettyjen uusien lupien voimaantuloajankohtaa. Luvat tulevat voimaan 17.5.2017. Myös tv-yhtiöiden ohjelmsitoluville on myönnetty lisäiakaa toukokuulle 2017.

Lisäajan myöntäminen katsottiin tarpeelliseksi, koska norjalainen Norkring AS luopui kesäkuussa saamistaan kolmesta verkkotoimiluvasta. Yhtiö sai toimiluvan UHF-verkon kanavanippuihin B, C ja D. Nyt luvat menevät uudelleen jakoon, ja ne on tarkoitus myöntää tämän syksyn aikana.

Verkkotoimilupien oli alun perin tarkoitus päättyä 9.1.2017. Norkringin luopuminen muutti markkinatilannetta siinä määrin, että valtioneuvosto katsoi parhaaksi antaa verkko- ja ohjelmistotoimiluvanhaltijoille lisää aikaa valmistautua tulevaan toimilupakauteen.

Digitalle on myönnetty uusi verkkotoimilupa UHF-kanavanippuihin A ja F. DNA:n VHF-toimiluvat koskevat kanavanippuja A, B ja C. Elisan luvat koskevat entistä Anvian tv-verkkoa Pohjanmaalla.

Mediamonitori – LVM, valtioneuvosto