Pohjanmaan tv-verkkolupa Elisalle

kirjoittanut

kategoriassa

Valtioneuvosto ei peruuta Anvia Oyj:lle myönnettyä Pohjanmaan alueellista tv-verkkotoimilupaa, vaan luvan saa haltuunsa Elisa Oyj. Elisa osti Anviaan kuuluvia yhtiöitä heinäkuussa solmitulla kaupalla. Kaupan myötä Elisan omistukseen siirtyi Anvia Telecom Oy, jonka hallussa on Pohjanmaan alueellisen tv-verkon toimilupa. Asia käsiteltiin valtioneuvostossa, koska määräysvalta luvanhaltijassa muuttui.

Valtioneuvosto katsoo, että verkkotoimiluvan nojalla harjoitettava toiminta jatkuu yrityskaupan jälkeenkin toimilupaehtojen mukaisesti. Valtioneuvoston 18. elokuuta tekemän päätöksen mukaan Pohjanmaan verkkolupa on voimassa 9.1.2017 saakka. Valtioneuvoston viime syksynä tekemällä päätöksellä lupa on voimassa myös jatkokauden 10.1.2017-10.1.2027.

Mediamonitori – LVM

 

Aiheesta muualla verkossa: Päätös verkkotoimilupien peruuttamatta jättämisestä