Yle-vero valtioneuvostolta eduskunnalle

kirjoittanut

kategoriassa

Valtioneuvosto-logoValtioneuvosto on antanut eduskunnalle esitykset Yleisradion rahoitusuudistusta koskeviksi laeiksi. Lakiehdotuksen mukaan Yleisradion julkisen palvelun tehtävät kustannetaan ensi vuoden alusta alkaen yleisradioverolla, joka on 0,68 prosenttia verovelvollisen ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Yhteisöjen vero olisi 350 euroa yli 400 000 euron liikevaihdosta ja 700 euroa yli miljoonan euron liikevaihdosta. Uusi vero korvaisi televisiomaksun, jonka kerääminen lopetettaisiin tämän vuoden lopussa.

Vero otettaisiin huomioon ennakonpidätysprosentissa tuloverojen tapaan. Yleisradiovero ei koskisi alle 18-vuotiaita. Veron vähimmäismäärä olisi 50 euroa ja enimmäismäärä 140 euroa. Veroa ei näin ollen perittäisi lainkaan, mikäli sen määrä jäisi alle 50 euron.

Ylen rahoituksen tasoksi on ensi vuodelle esitetty 500 miljoonaa euroa. Ensi vuoden jälkeen tasoa tarkistetaan vastaamaan senhetkistä kustannustason nousua. Yleisradion hallintoneuvoston tehtäviin kirjataan uusien palvelujen ennakkoarviointi. Ylen julkisen palvelun sisältö päivitetään lisäksi vastaamaan nykyaikaa. Julkisen palvelun varainkäyttöä valvoo tehostetusti Viestintävirasto, jonka valvontatehtävää terävöitetään.

Mediamonitori – Valtioneuvosto