Järvi-Savon Viestinnän toimilupa muuttuu

kirjoittanut

kategoriassa

Etelä-Savossa radiotoimintaa harjoittavan Järvi-Savon Viestintä Oy:n havittelema toimilupamuutos on hyväksytty valtioneuvoston yleisistunnossa. Järvi-Savon Viestintä Oy saa lähettää jatkossa iskelmämusiikin lisäksi pääosin pop- ja rockmusiikkia Pieksämäen taajuuskokonaisuudessa. Radioyhtiö haluaa uusien lupaehtojen myötä monipuolistaa tarjontaansa. Järvi-Savon Viestintä Oy:llä on toimiluvat Pieksämäelle sekä Mikkeliin, Savonlinnaan ja Juvalle. Yhtiö lähettää Iskelmän ohjelmaa.

Järvi-Savon Viestintä Oy ja Kevyt Kanava Oy ovat halukkaita vaihtamaan taajuuksia keskenään Mikkelin seudulla. Asia on parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriön lausuntokierroksella.

Mediamonitori – Valtioneuvosto