Pikkuradiot: Paikallisradioille uusia pelisääntöjä

kirjoittanut

kategoriassa

Tuore pienten itsenäisten radioiden edunvalvoja Suomen Radio- ja Viestintäjärjestö vaatii viranomaisilta järeitä toimia paikallisradiotoiminnan turvaamiseksi. Järjestön viestintäministeri Pia Viitaselle jättämässä esityksessä vaaditaan muun muassa isojen monikansallisten radioyhtiöiden toiminnan rajoittamista paikallisradiomarkkinoilla. Järjestön mielestä toimiluvista päättävien viranomaisten ja poliitikkojen tulisi suosia uusia yrittäjiä. Myös oppilaitoksille pitäisi myöntää taajuuksia radiotoiminnan harjoittamiseen.

Suomen Radio- ja Viestintäjärjestön huolena on pienten radioketjuihin kuulumattomien paikallisradioiden mahdollisuudet kilpailla isojen yhtiöiden hallitsemalla alalla. Pikkuradioiden edunvalvojajärjestö näkee, että toimilupien myöntämisperusteita tarkistamalla ministeriö voisi jopa lisätä mediaosaajien työllistymistä.

Pikkuradiot ovat sitä mieltä, että toimiluvat olisi jaoteltava valtakunnallisiin, puolivaltakunnallisiin ja paikallisiin lupiin.

– Olemme menettämässä moniarvoiset, työllistävät ja alueellisesti merkittävät paikallisradiot, mikäli paikallisradioiden turvaamiseksi ei tehdä uskottavia ja välittömiä toimia, järjestön kannanotossa korostetaan.

Ministeriölle maanantaina jättämässään esityksessä radioväki toivoo, että lähes pelkästään valtakunnallista ohjelmaa lähettäviltä ketjuradioilta kiellettäisiin paikallinen mainosmyynti.

Suomen radio- ja viestintäjärjestö jyrähtää myös viranomaisten tavalle myöntää paikallisilla luvilla lähettäville radioille ja isoille valtakunnallisille radioille laajenemislupia ilman varsinaista toimilupakierrosta. Viimeksi elokuussa monet osavaltakunnalliset kanavat ja eräät alueelliset radiot saivat uusia taajuuksia pelkän lausuntokierroksen perusteella.

Järjestö näkee myös, että pelkillä teknisillä luvilla lähettävien asemien toiminta tulisi jatkossakin sallia. Tehoja pitäisi saada korottaa nykyisestä 50 watista sataan wattiin. Kaupallinen radiotoiminta tilapäisillä ohjelmistoluvilla tulisi niin ikään hyväksyä myös tulevaisuudessa. Näin monet alalle pyrkivät uudet yrittäjät voisivat kokeilla siipiensä kantavuutta ennen pitkäaikaisen toimiluvan hakemista. Samalla radioalalle kouluttautuneille osaajille syntyisi uusia työpaikkoja.

Riippumattomien paikallisradioiden esityksen ovat allekirjoittaneet iisalmelaisen Radio Sandelsin, Pirkanmaalla paikallisradiotoimintaa harjoittavan Oy Ocab Ab:n, tamperelaisen Radio Musan ja oululaisen paikallisradio Sea FM:n edustajat sekä Pieksämäelle radiolupaa hakeva yrittäjä.

Mediamonitori