Vaaratiedotelaki herättää keskustelua

kirjoittanut

kategoriassa

RDS-logoKesäkuun alussa voimaan tullut laki viranomaisten laatimien vaaratiedotteiden välittämisestä on saanut radioalan vaatimaan muutoksia välitysjärjestelmään. Varsinkin alueellisten vaaratilanteiden välittäminen valtakunnallisesti on herättänyt pahennusta myös radionkuuntelijoissa. Kritiikkiä uutta lakia kohtaan on sadellut myös Ahvenanmaalta, jossa erityisesti tiedotteiden ruotsinkieliset versiot ovat herättäneet ihmetystä.

Suomen kaupallisia radioita edustava RadioMedia näkee vaaratiedotteiden välittämisessä puutteita. RadioMedian mukaan tiedotteet pitäisi pystyä jakamaan alueellisesti, jos kyseessä ei ole valtakunnallisesti merkittävä hengen- tai terveydenvaara tai mittava vaara omaisuudelle. RadioMedia on huolissaan kaupallisten radioiden ohjelmistojen keskeytymisestä vaaratiedotteiden takia. Runsaat tiedotteet katkaisevat muun muassa radioiden uutislähetyksiä ja mainoskatkoja. Tiedotteista vastaavaa viranomaistahoa ei ole nimetty, mitä radioiden kattojärjestö pitää ongelmallisena. Puutteita on myös viranomaisten kouluttamisessa.

Kansalaisten käymästä keskustelusta selviää, että vaaratiedotteet ovat menettämässä tehoaan. Liian usein välitettävät tiedotteet alueellisista ongelmatilanteista madaltavat niiden huomioarvoa ja johtavat nettikirjoittelijoiden mukaan siihen, että tiedotteita ei enää noteerata tarpeeksi hyvin. Tätä mieltä on myös RadioMedia omassa lausunnossaan.

Yleisradion välittämät vaaratiedotteet kuuluvat ja näkyvät kaikilla ohjelmistoluvalla lähettävillä radio- ja tv-kanavilla. Vaaratiedotteita ei nykytekniikalla voida jakaa alueellisesti välitettäviksi. Tiedotteet luetaan viranomaisten laatimina muuttamattomina teksteinä. Tiedotekielinä ovat suomi ja ruotsi, tarvittaessa myös saame. Varsinkin Ahvenanmaan viranomaiset ovat saaneet palautetta huonolla ruotsilla luettujen tiedotteiden lähettämisestä maakunnan radiotaajuuksilla. Ahvenanmaan viestintäviranomaiset ovat luvanneet ottaa asian esille keskusteluissa Suomen viranomaisten kanssa.

Mediamonitori