Kutosen lupaa ei muutettu

kirjoittanut

kategoriassa

Kutonen-logoValtioneuvosto on hylännyt SBS TV Oy:n hakemuksen tv-kanava Kutosen ohjelmistoluvan muuttamisesta. SBS olisi halunnut muutoksen lupatekstiin, sillä Kutonen eli entinen The Voice TV on lähettänyt ohjelmistossaan muutakin kuin kanavan luvassa määriteltyä musiikkiohjelmaa. SBS oli pyytänyt, että toimiluvan sanamuotoa muutettaisiin tai vaihtoehtoisesti, että toimilupa pidettäisiin ennallaan ja valtioneuvosto vahvistaisi Kutosen ohjelmiston olevan sellaisenaan toimiluvan mukainen.

Valtioneuvosto ei ole ollut halukas muuttamaan nykyisten tv-ohjelmistolupien sisältöjä. Kutosen tapauksessa mainitaan se, että nykyistä ohjelmistolupaa myöntäessään valtioneuvosto piti perusteltuna antaa lupa musiikkiviihdekanavalle. Huomiota kiinnitettiin myös kotimaiseen musiikkiohjelmistoon. Kutosen lupatekstissä sanotaan, että ohjelmiston tulee koostua monipuolisesti koti- ja ulkomaisista musiikkivideoista, toimitetusta kotimaisesta sisällöstä sekä muista musiikkiin ja musiikkiviihteeseen liittyvistä ohjelmista.

Koska valtioneuvosto haluaa varmistaa tv-ohjelmatarjonnan monipuolisuuden, ei lupaa haluttu muuttaa. Valmisteilla olevan sähköisen viestinnän lakiuudistuksen astuessa voimaan toimilupaehtojen muuttamista voidaan harkita uudelleen, valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.

Kutosen ohjelmistossa pääosassa ovat edelleen musiikkivideot ja artistihaastattelut. Iltaisin kanava lähettää sarjoja, elokuvia ja urheilua.

Mediamonitori – Valtioneuvosto