Radio- ja tv-lupia jaettavaksi

kirjoittanut

kategoriassa

Valtioneuvosto-logoValtioneuvosto julisti haettaviksi televisio- ja radiolupia valtakunnalliseen ja paikalliseen toimintaan. TV-ohjelmistoluvat jaetaan kanavanippuihin B, C ja E sekä teräväpiirtoverkon kanavanippuun F. Paikallisradiolupa on tarjolla pääkaupunkiseudulle taajuudelle 99,4 MHz. Lupa tuli haettavaksi, koska liikenne- ja viestintäministeriö muutti taajuuksien käyttösuunnitelmaa.

Digitelevision ohjelmistolupia on jaossa yksi kuhunkin kolmeen kanavanippuun. Kyseessä ovat valtakunnalliset toimiluvat. Lähetysten jakelusta vastaa Digita Oy. Kanavanippuihin vapautuu kapasiteettia uusille kanaville uuden enkoodausjärjestelmän ansiosta. Luvat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun.

Anvia Oyj:n hallinnoimaan teräväpiirtoverkkoon julistettiin haettavaksi ohjelmistolupia, jotka ovat voimassa vuoden 2016 loppuun. Kanavanipuissa on kapasiteettia viiden teräväpiirtoisen televisio-ohjelmiston lähettämiseen sekä lisäksi korkeintaan neljän tavallisen televisio-ohjelmiston lähettämiseen. Vaihtoehtoisesti kunkin teräväpiirto-ohjelmiston tilalla voidaan lähettää neljää tavallista televisio-ohjelmistoa, kerrotaan liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla.

Paikallisradiotoimintaa varten varattu taajuus 99,4 MHz myönnetään uudelle toimijalle syksyllä. Taajuus on viime aikoina ollut SBS-konserniin kuuluvan Radio Cityn tilapäiskäytössä. Radio Cityn lupayhtiö Pro Radio Oy ilmaisi toukokuussa kiinnostuksensa taajuuden saamiseksi pysyvään käyttöön. Myönnettävä toimilupa on voimassa nykyisten kaupallisten radioiden lupakauden loppuun eli 31.12.2011 asti.

Mediamonitorin saamien tietojen mukaan ainakin myös Järviradio on halukas hakemaan pysyvää taajuutta pääkaupunkiseudulle.

Radiotoimintaa ja Digitan verkossa tapahtuvaa televisiotoimintaa koskevat lupahakemukset tulee jättää liikenne- ja viestintäministeriöön 15. elokuuta mennessä. Teräväpiirtoverkon lupahakemusten viimeinen jättöpäivä on 1. syyskuuta.

Mediamonitori – LVM