Lindén: Ylen rahoitusmallin muutosta voidaan siirtää vuodella

kirjoittanut

kategoriassa

LVM-logoViestintäministeri Suvi Lindén on valmis siirtämään Yleisradion rahoitusta ja hallintoa koskevien muutosten voimaantulon vuoteen 2012. Lindén kertoi asiasta Yleisradion julkista palvelua käsitelleessä keskustelutilaisuudessa keskiviikkona. Yleisradion hallintomallin ja rahoituksen uudistamisen tulisi Lindénin mukaan edetä yhtenä lainmuutospakettina.

Muutosesitysten valmistelu jatkuu liikenne- ja viestintäministeriössä syksyn aikana.

– Ellei rahoitus- ja hallintomallin uudistamiseen löydy nyt rakentavaa tietä, siirtyvät ratkaisut seuraaviin hallitusneuvotteluihin. Tätä en kuitenkaan pidä toivottavana. Uskon, että eduskunnan, alan toimijoiden ja hallituksen yhteinen näkemys löytyy, ja rahoitusuudistus voidaan toteuttaa yhdessä välttämättömien hallinnollisten uudistusten kanssa, Lindén sanoo.

Lindén lähtee siitä, että Yleisradiota koskevat muutokset tulevat vuoden 2011 sijasta voimaan vasta vuoden 2012 alusta, jolloin tuleva hallitus voi kautensa aluksi määritellä Yleisradion rahoituksen tason.

– Ehdotetun mediamaksun ongelmana on pidetty sitä, ettei maksu määräytyisi maksukyvyn mukaan. Maksuun on vaikea kytkeä erityisratkaisuja pienituloisille. Budjettirahoitusmalli huomioisi henkilön maksukyvyn ja voisi siten olla sosiaalisempi tapa rahoittaa julkista palvelua. Tosin tälläkin mallilla on omat ongelmansa, Lindén toteaa.

Ylen rahoitusmalliksi ehdotettu mediamaksu on herättänyt runsasta keskustelua. Sanomalehtien Liiton teettämään tutkimuksen vastanneista lähes kaksi kolmasosaa ei hyväksy jokaiselta asuntokunnalta perittävää mediamaksua, jollaista niin sanottu Lintilän työryhmä on esittänyt. Tutkimuksessa mediamaksua suuremman kannatuksen saivat valtion budjettirahoitus ja nykyinen tv-maksu. Tutkimusta varten haastateltiin noin tuhatta suomalaista.

Mediamonitori – LVM, Keskisuomalainen