Antennijärjestelmän vika syynä Turun näkyvyysongelmiin

kirjoittanut

kategoriassa

Digita-logoVika antennijärjestelmässä on paljastunut syyksi digi-tv:n näkyvyysongelmiin Turun seudulla. Verkko-operaattori Digitan kesällä suorittamien mittausten mukaan vika heikentää tv-signaalia Turun tv-maston lähialueilla. Vika on aiheuttanut suunniteltua alhaisemman signaalitason noin 15 kilometrin säteellä tv-mastosta. Näkyvyysongelmia on ollut erityisesti niillä, jotka ovat katsoneet tv-lähetyksiä liian heikkotasoisilla vastaanottoantenneilla. Katvealueita ei Digitan mittauksissa ole kuitenkaan löytynyt.

Kesän mittauksissa havaittu vika on antennijärjestelmän syötössä, eikä sen korjaaminen vie Digitan palvelujen kehityspäällikön Teppo Ahosen mukaan kauan.

– Kyseessä ei ole massiivinen vika, joten se saadaan korjattua jälkimittauksineen noin tunnissa. Signaalin pitäisi olla suunnitellulla tasolla korjauksen jälkeen, Ahonen sanoo, mutta korostaa kunnollisen vastaanottoantennin tarpeellisuutta myös korjausten jälkeen. Vian kimppuun päästään, kun korjausaikataulusta on sovittu tv-yhtiöiden kanssa.

Digita siirsi kaikki Turun tv-aseman lähetykset maston huipussa olevaan pääantenniin huhtikuun alussa. Samalla kanavanippujen B ja C lähetykset siirtyivät uusille taajuuksille. Lähetykset jatkuivat vanhoilla taajuuksilla rinnakkain uusien kanssa juhannuksen jälkeiselle viikolle asti. Muutos johti signaalitason heikkenemiseen tv-maston lähialueilla. Samalla kuitenkin Turun tv-aseman näkyvyysalue laajeni erityisesti saaristossa. Muutos aiheutti palautetulvan Digitan asiakaspalveluun.

Turun tv-lähetysten siirtäminen maston huipussa olevaan antenniin johtui Ahosen mukaan siitä, että aiemmin analogisia tv-lähetyksiä varten käytetty tv-antenni vapautui kunnolla digi-tv:n käyttöön vasta viime syksynä. Turkuun rakennettiin 2000-luvun alussa digi-tv:lle tilapäinen lähetysantenni, jonka säteilykuvio oli erilainen kuin nykyisen, keväällä käyttöön otetun pääantennin. Tämä johtui Ahosen mukaan tehonrajoituksista Ruotsin suuntaan. Pääantennia alempana olevan tilapäisen antennin signaalitaso oli parempi sisämaan suuntaan, koska lähetystehoa vapautui sisämaahan enemmän kuin saaristoon. Lähetysantennissa oli tehonrajoitus Ruotsiin päin. Antennin sijainti alempana mastossa edesauttoi tv-kuvan näkymistä maston lähialueilla.

– Pääsimme aloittamaan lähetykset pääantennista vasta keväällä, koska aiemmin jouduimme rajoittamaan signaalinvoimakkuutta Tukholman seudun analogisten lähetysten takia. Nyt käytössä oleva antenni säteilee samaa lähetystehoa tasaisemmin eri suuntiin, mikä on muuttanut signaalintasoa maston lähialueilla, Ahonen kuvailee. Heikoilla vastaanottoantenneilla tämä on näkynyt kuvan laadun heikkenemisenä. Ahonen painottaa, että kunnollisilla ulkoantenneilla ongelmia ei ole ollut. Tätä tukevat myös Digitan omat mittaukset.

Turun tv-lähettimen lisäksi myös Lahdessa ja Tampereella siirryttiin käyttämään mastojen pääantenneja vasta viimesyksyisen digisiirtymän jälkeen. Lahdesta tuli jonkin verran palautetta, koska tv-signaalin tasossa tapahtui siirtymän jälkeen muutoksia. Ahonen kertoo, että lähetysantennien vaihtaminen on hyvin tapauskohtaista eri puolilla Suomea. Olosuhteet, antennit ja käytössä olevat taajuudet vaihtelevat paljon.

Hukala.net – Digita