Työryhmä: Taajuuksia voitaisiin huutokaupata

kirjoittanut

kategoriassa

Suomessakin harkitaan joidenkin taajuusalueiden jakamista käyttäjille huutokauppaamalla. Taajuusjakoasiaa pohtinut liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on sitä mieltä, että joidenkin taajuusalueiden toimilupia olisi mahdollista jakaa markkinalähtöisesti. Toimiluvan saanut voisi myös myydä lupansa eteenpäin toiselle toimijalle. Tähän asti valtioneuvosto on myöntänyt toimiluvat hakemusten perusteella parhaiksi katsomilleen tahoille.

Työryhmän ehdotuksen vastaanottanut viestintäministeri Suvi Lindén kertoo taajuuksien merkityksen yhteiskunnassa ja taloudessa kasvavan. Tähän on syynä langattoman viestinnän ja monenlaisten älykkäiden päätelaitteiden nopea yleistyminen.
– Uudet laitteet ja palvelut asettavat aiempaa suurempia tehokkuus- ja joustavuusvaatimuksia taajuushallinnolle. Näin ne luovat haasteita Suomen perinteiselle taajuuspolitiikalle, Lindén toteaa.

Työryhmän mukaan kaupallistamalla taajuudet voitaisiin lisätä kilpailua ja helpottaa uusien yritysten pääsyä markkinoille. Myös viestintäpalvelujen laatu ja saatavuus paranisivat. Taajuuksien kaupallistaminen olisi mahdollista Suomessa aikaisintaan ensi vuoden lopussa. Alkuvuodesta vapautuu muusta käytöstä taajuusalue 2,5-2,69 GHz, jota voitaisiin käyttää langattomien laajakaistapalvelujen tarjoamiseen. Työryhmä ehdottaa, että taajuusalueelle myönnettäisiin neljä verkkotoimilupaa 15 vuodeksi. Niistä yksi varattaisiin uudelle toimijalle.

Markkinaehtoinen taajuusmalli voitaisiin toteuttaa joko huutokauppaamalla tai uudistetulla kauneuskilpailulla. Huutokaupassa korkeimman tarjouksen tehnyt toimija saisi toimiluvan ja maksaisi luvastaan toimilupakauden aikana vuosittain tasaerissä. Uudenlaisessa kauneuskilpailussa kuvaan astuisi vuosittain maksettava toimilupamaksu, joka määräytyisi taajuuksien markkina-arvon mukaan.

Molemmissa kaupallisissa jakotavoissa teleyritykset maksaisivat lisäksi normaalit radioluvista perittävät taajuusmaksut ja toimiluvat myöntäisi valtioneuvosto. Valtioneuvosto määrittelisi myös edelleen taajuuksien käytön ehdot, joilla varmistetaan riittävä häiriöttömyys. Yritykset voisivat siirtää toimiluvat eteenpäin, mutta valtioneuvosto voisi erityisestä syystä, esimerkiksi kilpailun vääristymisen vuoksi, olla hyväksymättä siirtoa. Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo pyytää alan toimijoilta lausunnot työryhmän ehdotuksista ennen taajuuksien myöntämistavan muutoksia.

Hukala.net