Järviradiossa ei uskota paikallisradioketjuihin

kirjoittanut

kategoriassa

Järviradio logoPaikallisradioiden ketjuuntuminen ei horjuta Keski-Suomessa kuuluvaa Järviradiota, vakuuttaa radioyhtiön toimitusjohtaja Markku Mäenpää. Järviradion talous on tasapainossa, ja yhtiö jatkaa paikallisena toimijana. Viime aikojen keskustelu radioasemien tekemistä ohjelmasopimuksista isojen radiotoimijoiden kanssa ei huoleta alajärveläisen pikkuradion johtajaa.

Mäenpää näkee muiden paikallisradioiden liittymisen ohjelmaketjuihin jopa Järviradiota hyödyntäväksi asiaksi. Hän toteaa kuitenkin samalla alan imagon kärsivän mainoshintojen polkemisesta. Järviradio on Mäenpään mukaan pitänyt mainoshinnastonsa entisellään, vaikka yhtiön kanssa samoilla apajilla toimivat kilpailijat ovat myyneet mainosaikaa hulppeaan alihintaan.

– Jos ajatellaan musiikillisesti, niin ketjussa mukana oleva radio jauhaa samoja Top 5 -hittejä päivästä toiseen, kun taas me voimme tarjota kuuntelijalle musiikkia laajalla skaalalla. Se näkyy meillä hyvinä kuuntelijalukuina, Mäenpää kehuu. Hän myöntää ketjuuntumisen vähentävän radioyhtiöiden palkkakustannuksia, mutta samalla kadottavan paikallisradion idean.

Järviradio työllistää noin parikymmentä työntekijää. Palkkamenot ovat radion suurin menoerä, mutta toisaalta suurella tekijäjoukolla varmistetaan radion olevan oikeasti paikallinen. Järviradion ohjelmisto perustuu paikallisuuteen jumalanpalveluksista urheilulähetyksiin ja alueellisten sanomalehtien uutiskatsauksiin. Toisaalta on radioyrittäjän oma valinta, haluaako tämä pyörittää parilla työntekijällä levyautomaattia vai isommalla toimittajamäärällä paikallisaiheita käsittelevää radiota.

– Harvoin maakunnissa tapahtuvissa tilaisuuksissa näkee muiden radioiden edustajia. Ketjussa mukana olevat radiot eivät lähetä vähäistä toimituskuntaansa tilaisuuksiin, joita me raportoimme, Mäenpää toteaa.

Mäenpään mielestä yrittämiseen on aina kuulunut kilpailijoiden kukistaminen hinnoittelemalla oma tuote alihintaiseksi. Se ei ole laissa mitenkään kiellettyä, ja isoilla toimijoilla on varaa toimia tällä tavoin. Toisaalta paikallisen radiomainonnan uskottavuus voi olla Mäenpään mukaan koetuksella, jos eri radioiden hinnoittelussa on räikeitä eroja.

– Isoilla kansainvälisillä yhtiöillä on erilaiset resurssit polkea hintoja ja myydä mainostilaa puoli-ilmaiseksi kuin pienillä radioilla. Joitakin mainosaikaa hankkivia paikallisia yrittäjiä tällainen hintaero voi kummastuttaa, Meänpää laukoo.

Ajatuksen vielä itsenäisinä toimivien paikallisradioiden omasta lähetysketjusta Mäenpää tyrmää. Hänen mukaansa idea paikallisuudesta katoaisi samalla, kun ohjelmanteko keskitettäisiin yhteen toimitukseen, joka hoitaisi kaikkien ketjussa mukana olevien radioiden ohjelmatoiminnan. Eri kuuluvuusalueilla toimivien radioiden olisi lisäksi vaikeaa löytää kaikkia kiinnostavia ohjelma-aiheita.

Hukala.net