Tietosivujen tarjontaa ja päivittämistä terävöitetään

kirjoittanut

kategoriassa

Mediamonitori tehostaa Tietosivut-osionsa toimintaa vuoden 2022 alussa ja siirtää samalla koko sivuston painopisteen taajuus- ja nettiradiotietojen tarjoamiseen. Uutisten toimittamien säilyy, mutta niiden määrä pidetään kohtuullisena. Uudistuksen tarkoituksena on purkaa turhia päällekkäisyyksiä eri tieto-osioiden väliltä ja varmistaa tarjottujen tietojen paikkaansapitävyys sekä sivuston parempi käytettävyys.

Mediamonitorin uutena avustajana aloittaa radioharrastaja Riku Martinmäki, joka ottaa huolehtiakseen RDS-listan päivittämisen. Listalla tullaan huomioimaan entistä paremmin lyhytaikaisluvilla toimivat asemat, sillä tähän asti RDS-koodeja on esitetty vakituisesti toimivista radioasemista.

Taajuuslistan ja lyhytaikaisten radioiden listan päivittäminen jatkuu lähes entisellään, mutta lyhytaikaislistalta poistuvat maakuntakoodit. Myös listan tietojen esittämisjärjestyksessä tapahtuu pientä viilaamista.

Mediamonitori on tehnyt noin vuoden ajan yhteistyötä kansainvälisen FMlist-sivuston kanssa. Olemme toimittaneet sivuston suomalaisille ylläpitäjille päivityksiä radiotaajuuksista ja muista radiolupiin liittyvistä teknisistä asioista. Yhteistyö jatkuu myös alkavana vuonna. Tiedot Mediamonitoriin kerätään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisuista.

Nettiradiolistaa pyritään ylläpitämään entistä tarmokkaammin ajantasaisen tiedon turvaamiseksi. Vakituisesti Suomessa toimivien radiokanavien ohella listalla on mukana säännöllisesti lyhytaikaisluvilla toimivia tai pelkästään netissä säännöllistä lähetystoimintaa harjoittavia Suomeen rekisteröityjä asemia.

Uutisissa painopiste on nykyisen aihevalikoiman seuraamisessa ja uusien, yleistä mielenkiintoa herättävien aiheiden esille nostamisessa. Tämä koskee sekä vakiintunutta että lyhytaikaista radiotoimintaa ja televisiotoimintaa. Jatkossa myös audion eli toimitetun ääniohjelmasisällön uutisointia tullaan hieman lisäämään. Tämä koskee lähinnä podcasteihin liittyviä aiheita.

Uutisjuttujen yhteyteen lisätään suorat linkit Mediamonitorin tietosivujen eri osioihin uutisaiheen mukaan. Suorilla linkeillä on tarkoitus helpottaa uutisia seuraavien tiedonsaantia esimerkiksi taajuuslistalta tai nettiradiolistalta.

Ääniuutisten tuottaminen ulkopuoliselle radiotoimijalle pysyy entisellään. Uutiset ovat viime vuosina olleet kuunneltavissa kuukauden ajan, mutta niiden saaminen pysyvämmin kuunneltaviksi on selvittelyssä.

Twitterin merkitystä tiedonjakokanavana vähennetään, sillä sinne syötetään jatkossa vain Mediamonitorin päivitykseen liittyviä tietoa. Uutisotsikot nostetaan esille Mediamonitorin keskusteluryhmässä Facebookissa. Keskustelua uutisaiheista voi jatkaa siellä tai Mediamonitorin uutiskommenttiosiossa kunkin uutisaiheen yhteydessä.

Mediamonitorin palautekanavat pysyvät entisellään, ja palauteboksin tai sähköpostin avulla kukin voi lähestyä toimitusta uutisvinkkien tai palautteen muodossa.