MTV:n toimiluvat säilyvät omistajanvaihdoksesta huolimatta

kirjoittanut

kategoriassa

Valtioneuvosto päätti 23. tammikuuta 2020, ettei se peru MTV Oy:n ohjelmistotoimilupaa, vaikka määräysvalta yhtiössä muuttuu. Telia osti MTV Oy:n joulukuussa 2019. Samalla MTV:n toimiluvanvarainen televisiotoiminta siirtyi Telian haltuun.

MTV:llä on televisiotoimilupia yhteensä 15 kappaletta. MTV3-kanavalle myönnetty lupa on yleisen edun kanavan toimilupa, joka astui voimaan helmikuun alussa vuonna 2018. Muilta osin toimiluvat ovat tavallisia toimilupia, joista osa on ilmaiskanavien, osa maksukanavien hallussa.

Valtioneuvoston päätös koskee sähköisen viestinnän palvelusta annetun lain nojalla myönnettyjä ohjelmistotoimilupia. Valtioneuvosto katsoo, että estettä haetun määräsyvallan muutoksen hyväksymiselle ei ole, sillä määräysvallan muutos yhtiössä ei johda ohjelmistotarjonnan keskittymiseen televisiomarkkinoilla.

Mediamonitori – LVM
{jcomments off}