Mediamonitorin ensimmäinen tasakymppi täynnä

kirjoittanut

kategoriassa

Mediamonitorin julkaisutoiminnan alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Tarkkaa sivuston ensimmäistä päivämäärää ei ole tiedossa, mutta muistikuviemme mukaan se oli todennäköisesti 6.1.2009. Sivuston arkistot ulottuvat toki jo edelliseen vuoteen, koska Mediamonitorin edeltäjäsivustolla uutisia julkaistiin usean vuoden ajan.

Mediamonitori perustettiin jatkamaan uutistoiminnan perinnettä, sillä tarvetta kotimaan radio- ja televisiotoimintaa seuraavalle ja siitä raportoivalle uutissivustolle oli. Sosiaalinen media, eli tuohon aikaan lähinnä Facebook ja Twitter, eivät vielä olleet niin merkittäviä uutislinkkien välityskanavia kuin nykyään, eikä YouTubessakaan ollut kovin laajaa uutistarjontaa, vaan lähinnä viihdettä ja yksittäisiä varhaisajan tubettajia.

Uuden sivuston perustamisesta alkaen oli selvää, että uutisten pitää olla tarpeeksi kiinnostavia, jotta niitä kannattaa julkaista. Toisaalta hyvin pienetkin asiat pääsivät sivustolla esille, kuten radio- ja tv-kanavien ohjelmistomuutokset tai yksittäiset tempaukset. Nettiradio alkoi saada entistä enemmän huomiota ja lyhytaikaisessa radiotoiminnassa elettiin kovaa nousubuumia.

Kun vuosien saatossa some on noussut hyvin merkittäväksi tiedonvälittäjäksi niin hyvässä kuin vähemmän mukavassa mielessä, on uutissivustojen ja yksittäisten blogien tarpeellisuus joskus kyseenalaistettu. Monet ovat kuitenkin jatkaneet myös blogien ja nettisivustojen ylläpitämistä, mutta laajentaneet samalla muihinkin julkaismuotoihin. Monella on nykyisin Facebook-sivut, joillakin myös Twitter ja hyvin monella Instagram. Viitseliäämmät ovat ottaneet videopalvelut haltuun ja joillakin on energiaa äänisisältöjen, kuten podcastien luomiseen.

Mediamonitorin aloituksesta kerrottiin tällaisella tiedotteella kymmenen vuotta sitten.

Muutos on ollut aika rajua kymmenessä vuodessa, mutta perusperiaatteet ovat ainakin Mediamonitorissa alkuaikoijen kaltaiset. Kiinnostavia aiheita nostetaan esille toimituksen laatiman melko väljän linjan mukaisesti, mutta ihan kaikesta ei enää kerrota – monista jutuista saa paljon nopeammin tietoa juuri somesta.

Mediamonitori on edelleen pitäytynyt epäkaupallisena, sen ylläpitäjien kokonaan kustantamana palveluna. Julkaisutoiminnassa apuun ovat tulleet omat somekanavat, joista ehkä tärkeimmäiksi on muodostunut Twitter. Sen syötteet näkyvät Mediamonitorin etusivulla, joten uutistietojen ja tiedotteiden seuraaminen onnistuu myös niiltä Mediamonitorin lukijoilta, jotka eivät ole Twitterissä.

Vuosien saatossa Mediamonitori on saanut melko mukavasti huomiota myös muissa medioissa. Useimmat mediatalot ovat myös muistaneet mainita tietolähteekseen Mediamonitorin, jos ovat lainanneet meillä ensimmäisenä olevia uutistietoja. Ihan kaikilta isoilta medioilta tämä ei ole aina onnistunut, mutta onneksi niissä ovat päätoimittajat ja vastaavat tuottajat reagoineet nopeasti hyvää journalistista tapaa noudattean.

Nykyisin onkin tärkeää toimia yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Itsekin opettelemme näitä asioita koko ajan, mutta jo alusta asti on ollut selvää, että luotettavuus edellyttää huolellisuutta tietolähteiden esille tuomisessa. On puhuttu paljon valeuutisista ja trollisivustoista, jotka ovat ajan ilmiö ja jotka joillekin esiintyvät vaihtoehtoisina ”tiedonlähteinä” niin sanottua valtamediaa vastaan. Ehkä tiedonvälityksen luotettavuuden lisääminen on omiaan vähentämään trollaajien merkitystä tavallisen uutisia seuraavan mielessä.

Ilman aktiivisia radio- ja tv-alaa seuraavia lukijoita Mediamonitorin olisi mahdotonta toimia. Teille kaikille onkin syytä lausua iso kiitos, koska näkökulmia on ollut tarpeellista tarkastella myös toimituksen ulkopuolisin silmin. Emme halua olla vanhanaikainen ylhäältä alas tietoa kaatava norsunluutorni, vaan vuorovaikutteinen moderni sivusto. Tämän asian kehittäminen on yksi tavotteistamme lähivuosiksi. Se on sitä nykyaikaa.

Radio- ja tv-toiminta elää jatkuvassa muutoksessa, mutta niin pyrkii Mediamonitorikin tekemään. Yhdestä asiasta olemme pitäytyneet poissa – klikkiuutiset ja pitkät selittelevät otsikot eivät ole meidän juttumme. Olemme vähän kuin päivälehti napakoine otsikoineen, mutta samalla elämme ajan virrassa. Ei ole syytä jäädä märehtimään menneeseen, kun kehityksen valtatie siintää edessä.


Kirjoittaja on Mediamonitorin vastaava tuottaja.

{jcomments off}