Radio LFF:n lähetin Pietarsaaresta Luotoon

kirjoittanut

kategoriassa

Pietarsaaren seudulla lähettävä Radio LFF on saanut Viestintävirastolta luvan siirtää lähetin Pietarsaaresta Luotoon. Uusi lähetinmasto sijaitsee noin viiden kilometrin päässä vanhasta mastopaikasta. Lähetinpaikan vaihtaminen tuli ajankohtaiseksi, koska vanha paikka UPM:n tehdasalueella Pietarsaaren Alholmassa ei enää ollut radioaseman käytettävissä.

Viestintävirasto katsoo lupapäätöksessään, että lähetinpaikan muuttaminen naapurikuntaan ei merkittävästi muuta radiokanavan kuuluvuusaluetta ja ohjelmistoluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät muutenkin edelleen.

Pääasiassa hengellisiä ohjelmia ruotsiksi ja suomeksi lähettävä Radio LFF sai valtioneuvostolta ohjelmistoluvan joulukuussa 2015. Aseman taustayhteisön Laestadiernas Fridsföreningars Förbundin ohjelmistolupa on voimassa ensi vuoden loppuun.

Radion taustayhdistys aloitti radiotoiminnan lyhytaikaisilla radioluvilla Pietarsaaren ja Kokkolan seudulla kiertävänä paikallisradiona jo 1990-luvun alussa.

Mediamonitori – Viestintävirasto

Aiheesta muualla: Viestintäviraston päätös ohjelmistoluvan muuttamisesta (LFF)