Uusi radiolupakierros käyntiin taajuussuunnitelman päivityksellä

kirjoittanut

kategoriassa

Radion ohjelmistolupien hakukierros vuonna 2020 alkavalle toimilupakaudelle on käynnistymässä, sillä Viestintävirasto on antanut määräyksen kaupallisen radiotoiminnan käytettävistä taajuuksista sekä julkaissut radioalalta tulleet lausunnot. Viestintävirasto pyrkii julistamaan toimiluvat haettaviksi vielä toukokuun aikana.

Huhtikuun lopulla julkaistu määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä sisältää jonkin verran muutoksia nykyisiin radion taajuuskokonaisuuksiin. Määräys jaetaan kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat valtakunnalliset, osavaltakunnalliset sekä alueelliset ja paikalliset taajuudet. Uuden toimilupakauden aikana pyritään hyödyntämään radiotaajuuksia mahdollisimman tehokkaasti ja poistamaan lähetysverkon häiriötilanteita järjestelemällä joitakin taajuuksia uudelleen eri kokonaisuuksien kesken. Myös samaa ohjelmaa lähettävien radiokanavien kuuluvuusalueiden päällekkäisyyksiin kiinnitetään huomiota uudessa taajuuskäyttömääräyksessä.

Radiotoimialan toiveita pyritään myös huomioimaan lisäämällä tarvittaessa haettavia taajuuksia uusiin kokonaisuuksiin. Haettavaksi tulee lisäksi uusia alueellisia taajuuksia, joista osa on irrotettu päällekkäisesti samaa ohjelmistoa samalla paikkakunnalla lähettävistä taajuuskokonaisuuksista.

Viestintävirastoon tuli määräaikaan mennessä uutta taajuuskäyttösuunnitelmaa koskevia lausuntoja kaikkiaan 19. Eri radiotoimijoilta tulleista lausunnoista selviää muun muassa radioyhtiöiden halu saada toimilupapäätökset valmiiksi hyvissä ajoin ennen uuden lupakauden alkamista. Taajuuksien tehokkaampaan käyttöön, uusiin haettaviin taajuuksiin ja tulevien valtakunnallisten kokonaisuuksien tasapuolisuuteen kiinnitetään huomiota. Jotkut lausunnon jättäneistä toivovat nykyistä vapaampaa toimilupakäytäntöä, jossa ohjelmistojen sisältöjä ei määriteltäisi toimiluvissa. Toisaalta joukosta erottuu myös lausuntoja, joissa toivotaan paikallisradiotoiminnan kehittämisen huomioimista tulevissa lupapäätöksissä sekä monipuolisen radio-ohjelmiston turvaamista. Myös epäkaupallisen radiotoiminnan tulevaisuus halutaan varmistaa. Lisäksi tilapäistä tapahtumaradiotoimintaa varten olisi varattava riittävästi taajuuksia.

Nykyiset radion ohjelmistoluvat päättyvät vuoden 2019 lopussa.

Mediamonitori

Aiheesta Viestintäviraston sivuilla: Taajuuskokonaisuudet 2020 ja Radion ohjelmistoluvat 2020 -tiedotussivu.