Ehdotus radion taajuuskokonaisuuksista lausuntokierrokselle

kirjoittanut

kategoriassa

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa vuoden 2020 alussa alkavan uuden radion ohjelmistolupakauden valmistelua. Ministeriö haluaa kuulla sidosryhmien näkemyksiä radion tulevasta toimilupakaudesta. Viestintävirasto on lähettänyt lausunnoille taajuuskokonaisuuksia koskevan ehdotuksen. Sillä tehostetaan ja selkeytetään taajuuskokonaisuuksia. Viestintävirasto pyytää lausuntoja 4.4.2018 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on, että toimilupien myöntämismalli tukee radiomarkkinoiden kehittymistä. Siitä pyritään tekemään nykyistä läpinäkyvämpi, objektiivisempi ja hallinnollisesti kevyempi. Lupakauden pituus olisi ministeriön ehdotuksen mukaan kymmenen vuotta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää tärkeänä, että radioalan toimintaedellytyksiä parannetaan.

– Radiolla on vahva asema suomalaisessa mediakentässä. Pidän tärkeänä, että radioala kehittyy ja säilyttää tärkeän roolinsa kansalaisten keskuudessa. Uutta toimilupakautta on valmisteltu perusteellisesti ja tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Nyt on vielä mahdollisuus vaikuttaa radion tulevaisuuteen, toteaa Berner.

Niukkuustilanteessa tehtävässä tarkoituksenmukaisuusharkinnassa otettaisiin sisältöperusteiden ohella aiempaa enemmän huomioon hakijan edellytys harjoittaa pitkäjänteistä radiotoimintaa. Toimilupien sisältöehdoista pääsääntöisesti luovuttaisiin. Samalla pyrittäisiin kuitenkin turvaamaan erityisradioiden ja muun ei-kaupallisen radiotoiminnan jatkuvuus toimilupia myönnettäessä.

Toimiluvat pyritään myöntämään hyvissä ajoin viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Mediamonitori – LVM

Aiheesta muualla: Lausuntopyyntö Viestintäviraston määräysluonnoksesta