Saamen radion lähetyksiä 70 vuotta

kirjoittanut

kategoriassa

Yleisradion saamenkieliset ohjelmat alkoivat Oulun keskiaalloilla

Yleisradio on lähettänyt saamenkielisiä radiolähetyksiä tasan seitsemänkymmentä vuotta. Juhlapäivä oli viime perjantaina 6. lokakuuta, jolloin Yle Saame eli Yle Sápmi lähetti juhlaohjelmaa. Yle Sápmilla on toimitukset Inarissa, Enontekiöllä ja Helsingissä. Ohjelmaa toimitus tuottaa radioon, televisioon ja internetiin. Sisältöä eri medioihin tehdään pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi. Yle Sámi Radio toimii omassa lähetysverkossa Lapin pohjoisosissa ja Rovaniemellä. Ylen saamenkielisellä toimituksella on myös yhteistyötä muiden pohjoismaiden yleisradioiden saamenkielisten toimitusten kanssa.

Norjan yleisradio NRK alkoi lähettää saamenkielisiä lähetyksiä Tromsön ja myöhemmin myös Vesisaaren radioasemilta vuonna 1946 ja näitä lähetyksiä kuunneltiin myös Suomen saamelaisalueilla. Yleisradiossa saamenkieliset ohjelmat alkoivat vuonna 1947 ja niitä radioitiin aluksi kerran viikossa Oulun keskiaaltoaseman kautta. Vähitellen ohjelmistoon tuli uutisten lisäksi jumalanpalveluksia ja hartauksia. 1950-luvun alussa ohjelma-aikaa laajennettiin kahteen lähetyskertaan viikossa. Koska Oulun keskiaaltolähetys ei kuulunut kovinkaan hyvin Lapin pohjoisimmissa osissa, päätti Yleisradio siirtää saamenkielisen radiotoiminnan Oulusta Rovaniemelle. Kuuluvuuden lisäksi uutisten saatavuus oli Rovaniemeltä Oulua parempi, sillä paikkakunnalla ilmestyneiden lehtien uutistarjonta oli tuoreempaa.

Toimitus Inariin ja lopulta omalle taajuudelle

Alkuvuosina ohjelmia toimitetti osapäiväinen toimittaja, mutta 1970-luvulla Yle palkkasi Lapin toimitukseen saamenkielisille ohjelmille vakituisen toimittajan. Vuonna 1973 toimitus muutti Rovaniemeltä Inariin ja samoihin aikoihin alettiin laatia suunnitelmia eri saamenkieliä puhuvien palvelemiseksi tasapuolisemmin. Vuonna 1977 Inarin studion merkitys lisääntyi ja pian aloitettiin laajempi ohjelmayhteistyö Ruotsin ja Norjan saamelaistoimitusten kanssa.

Inariin valmistui suurempi yleisradiokeskus syksyllä 1987 ja samoihin aikoihin käynnistettiin Yleisradion kolmannen lähetysverkon rakentaminen Lapissa. ULA3:lle siirtyivätkin pian Lapin Radion ohjelmat sekä saamenkieliset lähetykset. Tätä ennen Saamen radion ohjelmia oli lähetetty Yleisradion ykkösverkossa. Alueradioverkkoon eli nykyisen Radio Suomen lähetysverkon edeltäjään siirtyminen mahdollisti myös saamenkielisen ohjelma-ajan lisäämisen.

Syksyllä 1991 saamenkieliset radiolähetykset siirtyivät vain pohjoisimmassa Suomessa ja Rovaniemellä toimivaan ULA6-verkkoon. Tässä lähetysverkossa Yle Sámi Radio toimii nykyisinkin, joskin saamenkielisen ohjelmiston lisäksi taajuuksilla kuullaan Yle Radio Suomen lähetyksiä.

Artikkelin tiedot on koottu seuraavista lähteistä: Yle Sápmi, Yleisradion historia 1926-1996: Aikansa oloinen (toim. Raimo Salokangas) ja HS Aikakone.