Radiolupia ei huutokaupata – uusi lupakausi suunnittelupöydälle

kirjoittanut

kategoriassa

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa vuonna 2020 alkavan radion toimilupakauden suunnittelun yhdessä sidosryhmien kanssa. Suunnittelu pohjautuu nykyiseen ohjelmistotoimilupien jakomalliin. Ministeriön mukaan tavoite on parantaa radioiden toimintaedellytyksiä. Ohjelmistolupia ei tulla jakamaan huutokauppamenetelmällä.

Lupaprosessista halutaan mahdollisimman neutraali ja hallinnollisesti kevyt. Kehitystyön päämäärä on monipuolinen tarjonta sekä markkinalähtöinen rakenne. Ministeri Anne Berner on iloinen viime vuosien positiivisesta toimialakehityksestä. Ministeriö haluaakin toiminnallaan tukea kehityksen jatkuvuttaa.

– Tarkoituksena on aloittaa tiivis vuoropuhelu toimijoiden kanssa vuonna 2020 alkavan lupakauden valmistelemikseksi, Berner toteaa.

Hallituksen norminpurkuhanke koskee myös ohjelmistotoimilupien sääntelyä. Liikenne- ja viestintäministeriö on keskustellut Viesitntäviraston ja alan toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi LVM on teettänyt selvityksen mahdollisen huutokauppamekanismin toimivuudesta radiotoimilupien jakamisessa. Selvityksessä käytiin läpi muiden Pohjoismaiden kokemuksia huutokaupasta. Ministeriö totesi sen sopivan huonosti radiotoimilupien jakamiseen.

Radiotoimiala on pääosin kannattanut nykyisen mallin säilytystä. Kokonaisarvioinnin valmistuttua ministeriö päätti, että toimilupajärjestelmää kehitetään nykyiseltä pohjalta, eikä huutokauppaa oteta käyttöön.

Ennen uuden toimilupakauden alkua on tarkoitus järjestää ainakin yksi täydennyskierros vapaina olevista taajuuksista.

Mediamonitori – LVM