Sandels valloittaa koko Pohjois-Savon

kirjoittanut

kategoriassa

Radio Sandels -logoIisalmelainen Radio Sandels on saanut Viestintävirastolta luvan laajentua Kuopion ja Varkauden seuduille. Kuopiossa Radio Sandelsin vakituiseksi lähetystaajuudeksi tulee 104,6 MHz. Tällä taajuudella kanava on lähettänyt lyhytaikaisilla luvilla ja pienellä lähetysteholla. Varkauden taajuus tulee olemaan 90,0 MHz. Radio Sandelsissa laajenemista pidetään tärkeänä paikallisradiotoiminnan jatkamisen ja kehittämisen kannalta Pohjois-Savossa.

Radiokanavan taustayhtiön Suomen Lähiradiot Oy:n toimitusjohtaja Reijo Glad näkee kuuluvuuden laajenemisen merkittävänä alueen yritystoiminnan kannalta. Lisäksi laajentumisella on myös myönteiset vaikutukset kulttuurivaihtoon sekä paikalliseen ohjelma-, uutis- ja musiikkitarjonnan lisääntymiseen ja monipuolistumiseen maakunnan alueella.

– Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kuuluvuusalueet muodostavat yhdessä luonnollisen kokonaisuuden, koska yhteinen murre, kulttuuri, hallinto sekä työssäkäyntialue yhdistävät Ylä-Savoa sekä Kuopion  ja Varkauden seutuja. Lisäksi voimme tarjota kuuntelijoille laajempia asiaohjelmakokonaisuuksia. Paikallisuus on Radio Sandelsin kantava voima, Glad korostaa.

Radio Sandels tiedottaa lähiaikoina uusien taajuuksien käyttöönotosta, ohjelmista sekä toiminnan vaatimista henkilöstöuudistuksista. Uudet taajuudet on otettava käyttöön puolen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Sandelsin lyhytaikainen lupa on voimassa Kuopiossa 8. joulukuutta saakka.

Mediamonitori