Radiojärjestö elvyttäisi paikallisradion

kirjoittanut

kategoriassa

Suomalaisten riippumattomien ja itsenäisten paikallisradioiden edunvalvoja Suomen Radio- ja Viestintäjärjestö tapasi viestintäministeri Anne Bernerin Helsingissä 15. syyskuuta 2015. Tapaamisessa järjestö esitti huolensa aidon paikallisradiotoiminnan edellytyksistä. Järjestön mielestä tämänhetkiset toimintatavat ja toimilupakäytännöt heikentävät aidon paikallisradiotoiminnan kannattavuutta ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi toimilupaehdot jarruttavat uusien radiotoimijoiden mahdollisuuksia käynnistää radiotoimintaa.

Suomen Radio- ja Viestintäjärjestö on vaatinut lausunnoissaan ja kannanotoissaan toimilupaehtojen muokkaamista kannustamaan paluuta alkuperäisen, aidosti paikallisen radiotoiminnan juurille. Järjestö painottaa, että valtaosa radioasemien ohjelmatuotannoista tulisi toteuttaa paikallisesti. Järjestö vaatii tietoyhteiskuntakaareen täydennystä paikallisen ohjelmasisällön osalta. Lisäksi aitojen paikallisradioiden toimintaedellytykset on turvattava.

Uudet toimintatavat elvyttäisivät paikallisradiotoiminnan Suomessa, jonka myötä alalle syntyisi merkittävä määrä uusia työpaikkoja, sananvapaus lisääntyisi ja radiotoiminnan merkitys kuuluvuusalueella kasvaisi elinkeino-, kulttuuri-, ja matkailutoiminnassa. Samalla vahvistettaisiin paikallista identiteettiä ja tarjottaisiin valtakunnallisille ja paikallisille radiotoimijoille mahdollisuudet kehittyä omilla vahvuuksillaan. Järjestön tavoitteena on luoda kattava paikallisradioverkosto koko Suomeen. Verkosto synnyttäisi aidosti suomalaista omistajuutta ja lukuisia media-alan työpaikkoja.

Mediamonitori

{jcomments off}