Pispalan Radiossa jännitetään toimilupaa

kirjoittanut

kategoriassa

Pispalan Radio -logoTilapäisluvilla viime keväästä lähettänyt epäkaupallinen Pispalan Radio on yksi Tampereelle radiotoimilupaa hakeneista asemista. Kanavan taustayhdistys jätti elokuussa ohjelmistolupahakemuksen sekä ULA-taajuuden että keskiaaltotaajuuden saamisesta pysyvämpään käyttöön. Lupahakemukset ovat Viestintäviraston käsittelyssä, mutta ainakin keskiaalloille luvan saaminen ei liene mahdotonta, sillä muita luvanhakijoita ei Tampereella tai edes koko Suomessa ollut. Ulalla tilanne on kimurantti, koska hakijoita on enemmän kuin vapaita taajuuksia.

Pispalan Radioyhdistys ry on valmis jatkamaan lähetyksiä taajuudella 99,5 MHz. ULA-lupa onkin yhdistyksen tärkein tavoite, mutta myös keskiaaltoja halutaan hyödyntää. Keskiaalloilta yhdistys hakee taajuutta 729 kHz.

Ensisijaisesti ULA-taajuudelle

Pispalan Radion nykyinen lyhytaikainen lupa päättyy syyskuun lopussa, mutta yhdistyksessä ollaan toiveikkaita vakituisen luvan saamisesta. Hakijoita Tampereen seudun kaikkiaan viidelle vapaalle ULA-taajuudelle on kuusi, joten päätös toimilupien saajista siirtynee valtioneuvostolle. Viestintävirasto voi myöntää nykyisen lainsäädännön mukaisesti toimiluvan sellaisille paikkakunnille, joissa taajuuksia riittää kaikille hakijoille. Toisaalta Pispalan Radion hakemus koskee Tampereen kaupunkitaajuutta. Muut neljä vapaata ULA-taajuutta ovat haettavina alueelta Tampere / Ylöjärvi.

Radioyhdistyksen tavoitteena on pitää asema äänessä ilman taukoja. Toimilupien käsittelyaikataulusta ei ole vielä tarkkaa arviota, mutta radiokanava pysyy aalloilla ainakin syyskuun loppuun. Yhdistyksen mielestä molempia aaltoalueita tarvitaan, sillä pelkästään keskiaalloilla kanava ei tavoita kaikkia kuuntelijoita.

– Pyrimme aloittamaan AM-lähetykset, vaikka ratkaisu FM-taajuudesta siirtyisi. ULA-taajuudella on kuitenkin tärkeä vaikutuksensa AM-toimintaan. Emme ole suunnitelleet lähettävämme AM-taajuudella sellaisina aikoina, jolloin kuuluvuus auringosta johtuen on heikkoa eli päivällä. Siksi ULA-taajuus tukisi AM-toimintaa. Tarkoitus myös on, että AM-toimintamme palvelisi DX-harrastajia, kuten yhdistyksemme säännöissäkin lukee, kertoo Jari Niemelä Pispalan Radiosta.

Edellisistä keskiaaltoluvista yli 80 vuotta

Mikäli keskiaaltolupa toteutuu, voi yhdistys lähettää Pispalan Haulitornista, jossa yhdistyksen ULA-lähetysantennikin sijaitsee. Muitakin mastovaihtoehtoja on kuitenkin Niemelän mukaan mietinnässä.

Suomessa yksityinen AM-radiotoiminta päättyi 1930-luvulla, jolloin paikallisten radioyhdistysten radioasemat sulautuivat Yleisradioon. Myöhempinä vuosikymmeninä keskiaalloilla on lähetetty ainoastaan lyhytaikaisilla luvilla. Poikkeuksena voidaan pitää Ahvenanmaan teknisiä kokeiluja reilut kymmenen vuotta sitten. Lähetyskokeilut päättyivät kuitenkin nopeasti.

Pispalalaiset pitävät keskiaaltotoimintaa osana suomalaista radiokulttuuria.

– Radiotoiminta valtiollistettiin vuonna 1934, kun Yleisradio osti viimeisetkin radioyhdistysten asemat. Siitä näihin vuosiin asti ei ole ollut lainkaan säännöllistä toimiluvallista radiotoimintaa AM-alueella. Pyrkimyksemme on jatkaa siitä mihin 81 vuotta sitten jäätiin. Jos lupa tulee, AM-taajuudella palataan takaisin juurille eli Tampereelle, jossa säännöllinen suomalainen yleisradiotoiminta marraskuussa 1923 alkoi, Niemelä lupaa.

Mediamonitori