Radiotaajuudet menevät kuin kuumille kiville

kirjoittanut

kategoriassa

LVM-logoLiikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun asetuksen päivittämistä. Kaksi kertaa vuodessa tehtävä taajuuspäivitys avaa radioasemille mahdollisuuden saada uusia taajuuksia ja uusille yrittäjille keinon hakea toimilupia. Päivitykseen liittyvä lausuntokierros päättyi 14. maaliskuuta. Lausuntoja tuli sekä osavaltakunnallisilta että paikallisilta radioilta. Myös AM-taajuudet kiinnostavat.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi helmikuussa suunnitelman, johon sisältyi kaksitoista uutta FM-taajuutta. Näiden ohella ministeriö pyysi lausuntoja keskiaaltotaajuuksista. Lausunnon jättäneiden joukossa oleva Viestintävirasto täsmensi käyttövalmiina olevien uusien taajuuksien määrää viidellä uudella taajuudella, joita alkuperäisessä liikenne- ja viestintäministeriön asiakirjassa ei ollut.

Yleisradiolle ollaan lisäämässä kolme taajuutta Keski-Pohjanmaan maakuntaradiota varten. Nämä taajuudet on jo otettu käyttöön teknisillä radioluvilla ja alle 50 watin tehoilla. Inarin alueen kaksi taajuutta voidaan liittää joko Yleisradion lähetysverkkoihin tai yksityisille radioille.

Pääasiassa lausuntoja pyydettiin valmiina olevista vapaista taajuuksista, mutta radioyrittäjille ja yhteisöille haluttiin antaa mahdollisuus esittää toiveita myös taajuuslistan ulkopuolelta.

Lisää ja parempaa kuuluvuutta osavaltakunnallisille

Lausuntokierroksella aktiivisia asemia ovat jälleen kerran olleet Radio Dei, joka haluaa paremman kuuluvuuden Kokkolan keskustassa, Radio Nostalgian verkon valtakunnallistamista ajava NRJ Finland Oy ja Radio Cityä muutamalla paikkakunnalle teknisillä radioluvilla pyörittävä SBS Discovery Radio Oy. Nelonen Mediaan kuuluva Metroradio Finland Oy haluaisi laajemman kuuluvuuden viime syksynä Groove FM:n taajuuksille tulleelle radiokanava Loopille.

Loopin lausuntoa radioyhtiö perustelee kuuluvuuden vajavaisuudella Porvoon, Lappeenrannan, Rauman, Rovaniemen ja Savonlinnan seuduilla. NRJ Finlandin toivelistalla on kaikkiaan 19 paikkakuntaa.

SBS ilmaisee halunsa harjoittaa paikallista radiotoimintaa Kotkassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Lahdessa, Porvoossa ja Jyväskylässä.

Kajaaniin on tunkua

kevyt Kanava Oy on hanakasti hakemassa taajuutta Kajaaniin. Se olisi yhtiön suunnitelmien mukaan osa Kuopio-Iisalmi-taajuuskokonaisuutta eli Iskelmä Oikea Asemaa. Vaihtoehdoksi yhtiö asettaa Mikkeli 2 -taajuuskokonaisuuden. Kevyt Kanavalla olisi mahdollisuus perustaa myös kokonaan uusi radio Kajaaniin, mikäli liikenne- ja viestintäministeriö ei liitä Kajaanin taajuutta 88,8 MHz Kevyt Kanavan nykyisiin toimilupiin.

Kajaani kiinnostaa myös Radio Kajausta, joka on täydentänyt lausuntoaan. Viime aikoina Rovaniemelle ja Iisalmelle laajentanut radioasema on kiinnostunut perustamaan Kajaanin nuoremmalle väellä suunnatun radion.

Iskelmä Oulun taustayhtiö Kaimax Media Oy kertoo lausunnossaan ministeriölle, että liiketaloudelliset syyt painavat Kajaanin taajuuden puolesta. Iisalmella pian aloittava Radio Sandels ja sen taustayhtiö Suomen Lähiradiot Oy painottaa sekin Kainuun merkitystä. Sandelsin lausunnossa haikaillaan Kajaanin lisäksi taajuuksia Siilinjärveltä ja Kuopiosta.

Sea FM on lähettänyt jo jonkin aikaa pitkäaikaisella toimiluvalla Oulun taajuudella 88,8 MHz. Kemi-Tornion alueelta eli Meri-Lapista vapautunut taajuus 100,9 MHz kiinnostaa oululaisradiota. Kuuluvuus luoteen eli Kemin suuntaan on huono tehonrajoituksen takia. Koska Kemin ja Tornion alueet ovat kiinteässä suhteessa isoon Ouluun, näkee Sea FM perustelluksi saada kuuluvuutta Kemin ja Tornion seuduilta.

Jättimarssi kohti Poria

Radio Porin ja Eazy 101:n seuraan liittyy piakkoin viime vuonna luvan saanut FUN Tampere, ja myös Järviradio alkaa kuulua Porissa uuden tehokkaan lähettimen ansiosta. Poriin ei ole merkitty uusia taajuuksia tällä lausuntokierroksella, mutta yrittäjistä Iskelmä Sastamalan taustayhtiö Kustannusliike Aluelehdet Oy esittää taajuuden saamista, jotta toimilupaa voitaisiin hakea Poriin kokonaan uudelle paikalliselle radiolle. Myös Kevyt Kanava on kiinnostunut Porin seudusta ja Satakunnasta. SBS:n lausunnossakin mainitaan Pori. SBS luettelee myös muita paikkakuntia, joihin se on kiinnostunut perustamaan uuden radion: Oulu, Helsinki, Turku, Seinäjoki, Kuopio, Vaasa, Mikkeli, Savonlinna, Joensuu ja Hämeenlinna.

Linkkiantenni

Toistakymmentä uutta taajuutta odottaa ottajaa liikenne- ja viestintäministeriön päivittäessä taajuusasetusta. Monet radiot ovat suunnanneet katseensa kohti uusia kuuluvuusalueita (Kuva: Mediamonitorin arkisto).

Kokkolassa vapaana olevaa taajuutta 100,3 MHz kaipailee Radio Dein ohella Radio Vaasa, jolle kaksikielisen rannikkokaistaleen kattaminen olisi luonnollista kasvua. Kevyt Kanavalle kelpaisi City Pohjanmaan Kokkolan taajuuden 89,8 MHz liittäminen City Vaasan taajuusnippuun.

Uusi laki ajaisi pikkuradiot ahtaalle

Radiolainsäädäntöä ensi vuoden alussa tiukemmaksi muokkaava tietoyhteiskuntakaari on eduskunnan hyväksyntää vaille valmis lakipaketti. Jos laki menee läpi, joutuvat useat lyhytaikaisilla luvilla lähettävät radiot ongelmiin. Vaikeuksia olisi tiedossa myös Järviradiolle, jonka 50 watin asemat Riihimäellä, Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa saattavat vaieta vuoden lopussa. Järviradio on ennakoinut asiaa ja pyytänyt taajuuksien liittämistä aseman nykyiseen toimilupaan. Samalla Järviradio haluaa, että sen paikalliset taajuuskokonaisuudet liitetään Alajärven taajuuskokonaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Järviradio jatkaisi yhtenä kokonaisuutena, eikä vaatimuksia paikallisohjelmista enää olisi.

Tilapäisellä luvalla lähettävät Radio Patmos ja vironkielinen Finest FM tähtäävät pitkäaikaiseen toimilupaan. Finestille kelpaa taajuus myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta Lahdesta, Porvoosta tai Kotkasta. Patmoksen ajatuksena on hakea lupaa osavaltakunnalliselle radiolle, mikäli taajuuksia asetetaan julkiseen toimilupahakuun.

Lahtelaisella Esan Kirjapaino Oy:llä eli Radio Voiman ja Iskelmä Lahden taustayhtiöllä on tähtäimessään Lahden taajuus 102,0 MHz. Salossa vuoden alussa aloittaneella Vaijeriradiolla on toiveena toimilupa taajuudelle 102,9 MHz. Paikallisen musiikkiyhdistyksen radio olisi jatkossakin epäkaupallinen.

Suoraa puhetta pienten puolesta

Myös vastavirtaa on havaittavissa radiotaajuuksista jätetyissä lausunnoissa. Parkanolainen Oy Ocab Ab eli Järviradio Pirkanmaata tuottava yhtiö näkee, että paikallinen radiotoiminta pitäisi turvata ja suurten kaupallisten yhtiöiden taajuusrohmuamista rajoittaa. Ocab kritisoi myös tietoyhteiskuntakaarta, joka edistää suurten yhtiöiden toimintaa ja kuihduttaa aidosti paikalliset radiot. Samoilla linjoilla on myös Komsitek Ky, joka huomauttaa nykyisen toimilupien myöntämiskäytännön olevan kaoottisessa tilassa. Komsitek suosisi niitä radioita, joilla on vain yksi taajuus.

Pispalan Musa Oy:n lausunnossa torjutaan tällä kierroksella mukana oleva Järvi-Savon Viestintä Oy:n ja Kevyt Kanava Oy:n ehdotettu taajuuksien vaihtaminen Mikkelin seudulla. Musa sanoo olevansa kiinnostunut kaikista lausuntopyynnössä mainituista taajuuksista.

Lahden Radiomäki

Vuoden 2014 ensimmäisellä lausuntokierroksella tiedusteltiin myös vapaita keskiaaltotaajuuksia. Kuvassa Lahden Radiomäen mastot (Arkistokuva: Otto Metsähukala).

Keskiaallot ulkomaalaisyhtiöille?

Keskiaaltotaajuudet Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Helsingissä kiinnostavat kahta yhtiötä. Ruotsalainen Royce Retro Radio haluaisi mahdollisuuden hakea toimilupaa Porin AM-taajuudelle 963 kHz. Hollantilainen Pan European Radio BV olisi valmis hyödyntämään Helsingin taajuutta 558 kHz. Yhtiöllä on lukuisia AM-taajuuksia Alankomaissa, muun muassa Radio Seagull taajuudella 1602 kHz.

Lausuntokierroksen perusteella liikenne- ja viestintäministeriö päivittää taajuuksien käytöstä annettua asetusta ja liittää osan taajuuksista nykyisten radioiden toimilupiin. Osa taajuuksista saattaa päätyä avoimeen hakuun eli niille on mahdollista hakea ohjelmistolupia, jotka myöntää valtioneuvosto. Lupakierros voi koskea myös AM-taajuuksia, koska niistä oltiin lausuntokierroksella kiinnostuneita.

 

Artikkelia päivitetään tarpeen mukaan. Tietolähde: LVM.


Kommentit

Yksi vastaus artikkeliin “Radiotaajuudet menevät kuin kuumille kiville”

  1. Tero Toivonen avatar
    Tero Toivonen

    Ministeriön hitaan tiedottamisen takia artikkeli julkaistaan lähes viikkoa suunniteltua myöhemmin.

    Kommentteja odotellessa toivon, että jokainen muistaa pari asiaa: on varmasti kiusallista, että lyhytaikaisluvilla lähettävien asemien tulevista, mahdollisista ongelmista puhutaan julkisesti. Se on kuitenkin tosiasia, josta emme vaikene, vaikka se sattuisi asianosaisia kuinka pahasti. Älkää siis taas ampuko viestinviejää, koska sillä tavalla tämä kansantajuistaminen eli Mediamonitori loppuuk, ja tiedot pitää jatkossa kaivaa byrokraattien omilta nettisivuilta!