Oppilaitoksille halutaan omat taajuudet

kirjoittanut

kategoriassa

Kaupunkiradio-logoMedia-alan opetusta antavat oppilaitokset ovat joutuneet kilpajuoksuun vapaista radiotaajuuksista. Tänä keväänä Helsingin seudulla kuuluva kuuden eri mediatahon tuottama Kaupunkiradio on kokenut taajuuspulan konkreettisesti. Radioasema kuuluu aikaisempaa pienemmällä kuuluvuusalueella, koska suurempitehoiset tilapäiseen käyttöön varatut taajuudet ovat muiden radioiden käytössä. Kaupunkiradion taustajoukoissa toivotaan omia taajuuksia oppilaitosradioille.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Laajasalon opisto, Kallion ja Vaskivuoren lukiot, Nuorten toimintakeskus Happi ja Sibelius-Akatemia toimittavat ohjelmaa Kaupunkiradion taajuudelle 92,2 MHz. Lähetys sinkoaa Metsälän radiomastosta 25 watin teholla. Kuuluvuutta riittää Kehä I:n sisäpuolelle, mutta kauempana Helsingistä kanava tuskin ulalla kuuluu. Tarjonta on oppilaitosten onneksi saatavilla myös nettiradiossa, joten opiskelijoiden ääni kantaa kyllä katvealueillekin.

Parhaat taajuudet kuumille kiville

Tilapäiseen, yleensä enintään kolme kuukautta jatkuvaan radiotoimintaan on varattu pääkaupunkiseudulta tietty määrä taajuuksia. Niiden tehot vaihtelevat muutamista kymmenistä wateista kilowattiin. Parhaat taajuudet menevät kuin herkkuhedelmät kaupan tiskiltä. Lyhytaikaiset radioluvat myöntävä Viestintävirasto noudattaa radiolakia, eikä se voi suosia eri hakijoita. Tämän toteavat myös oppilaitokset. Laajasalon opiston radiotoimittajakoulutuksen opettaja Esa Lötjönen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun radiotyön opettaja Aura Neuvonen näkevät tilanteen hankalaksi, koska epäkaupallinen opetusradio taistelee taajuuksista kaupallisten radioiden kanssa.

Tänä vuonna Kaupunkiradion radiolupa on Helsingin kristillisen opiston eli Laajasalon hallussa. Lupaa haettiin jo viime marraskuussa, jolloin taajuuspula selvisi hakijalle.

– Kyllä siinä Viestintäviraston virkamiehetkin yllättyivät, kun taajuutta ei tahtonut löytyä. Onneksi joku perui radiolupansa ja saimme taajuuden, Lötjönen kertoo.

Kaupunkiradion studio Laajasalossa

Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan oppilaitosradiossa aidossa ympäristössä. Kuvassa Laajasalon opiston radiostudio (Arkistokuva: Arvo Talve).

Joka toinen vuosi Kaupunkiradion luvanhaltijana olevassa Metropolia Ammattikorkeakoulussa tunnistetaan taajuusongelma. Kaupunkiradio lähettää lähes joka vuosi eri taajuudella. Tilanne olisi vielä vaikeampi, jos keskittymistä yhdelle kanavalle ei olisi muutama vuosi sitten tehty.

– Meillä tekijöitä on yhdistetty, jotta oppilaitokset eivät tappelisi keskenään taajuuksista. Emme halua kiillottaa omaa brändiä, vaan tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Siitä on hyötyä myös opiskelijoillemme. Kaupunkiradiossa yhdistyvät monet eri-ikäiset nuoret mediasta kiinnostuneet ja alaa opiskelevat. Kaupunkiradio on yhteisömedia, joka luo kontakteja opiskelijoiden ja oppilaitosten välillä, Neuvonen tähdentää.

Hyötyjiä ovat aikanaan myös radioyhtiöt, koska tulevat ammattilaiset saavat kokemusta oikeassa työharjoitteluympäristössä.

Ympärivuotinen olisi kallista

Pääkaupunkiseudun mediaoppilaitokset ovat pohtineet myös vaihtoehtoa, jossa radiotoimintaa voisi harjoittaa ympäri vuoden. Vuonna 2011 oppilaitokset hakivatkin lupaa, joka olisi taannut oman radiotaajuuden vuoden 2019 loppuun. Valtioneuvosto ei lupaa myöntänyt. Lötjönen näkee asian niin, että pysyvän luvan jälkeen kanavan vuosikustannukset olisivat olleet parinsadan tuhannen euron luokkaa. Toiminta jatkuu näillä näkymin tilapäislupien varassa.

Oppilaitokset saivat viime vuonna osallistua liikenne- ja viestintäministeriön kyselyyn, jossa lyhytaikaisilta radioilta kysyttiin toimilupa-asioista. Keskusteluja ministeriön kanssa onkin käyty, mutta toistaiseksi taajuusasioissa ei ole tapahtunut mitään.

– Olemme keskustelleet ministeriön ja media-alan ammattiliittojen kanssa tästä tilanteesta. Olemme kysyneet, ovatko taajuudet kauppatavaraa, ja onko koulutusradiotoiminta yhteiskunnallista mediaa. Olemme myös toivoneet, että valtiovallalta tunnustaisi ja tunnistaisi työmme yhteiskunnalliseksi toiminnaksi. Tämähän on myös pitkän linjan kasvatustyötä, Neuvonen huomauttaa.

– Joku voisi tietysti sanoa, että mitä haitte lupaa niin myöhään. Mielestäni ei ole tarkoituksenmukaista, että lupaa pitäisi hakea aina vain aikaisemmin, Neuvonen sanoo.

Virasto: ”Syytä olla ajoissa liikkeellä”

Viestintäviraston radioverkkoasiantuntija Kari Hautala kertoo, että oppilaitoskäyttöön ei ole varattu erikseen taajuuksia tilapäiseen tai lyhytaikaiseen alle kolme kuukautta kestävään radiotoimintaan.

– Hakijat, jotka ovat hakeneet toimilupaa eli toiminnassa käytettävä lähetysteho on yli 50 wattia, ovat etusijalla muihin hakijoihin nähden, Hautala täsmentää.

Hautala myöntää, että Helsingin seudulla kaikille ei välttämättä löydy taajuutta halutulle toiminta-alueelle.

– Lyhytaikaiseen radiotoimintaan ohjelmistotoimilupaa voi hakea jo kuusi kuukautta ennen toiminnan aloittamista eli mikäli tarve on tiedossa ennalta, kannattaa etenkin suurissa kaupungeissa luvat hakea ajoissa, Hautala sanoo.

Uusi ensi vuoden alussa todennäköisesti voimaan tuleva radiolainsäädäntö mahdollistaa vuoden pituisten radiolupien hakemisen epäkaupalliseen toimintaan. Tällöin lähetystehoa saa olla vain 10 wattia. Neuvosen mielestä tämä voisi olla yksi vaihtoehto taajuuksilta toisille poukkoileville oppilaitosradioille. Se myös mahdollistaisi lähetysten tekemisen ympäri vuoden eikä pelkästään keväällä perinteiseen sesonkiaikaan.


Kommentit

Yksi vastaus artikkeliin “Oppilaitoksille halutaan omat taajuudet”

  1. Simo S. Soininen avatar
    Simo S. Soininen

    Ajat sitten on keksitty sellainen ihme kuin AM, jolla vapaita taajuuksia on melkoiset määrät, aivan on ikityhjää keskipitkillä ja osin pitkilläkin kaiken päivää.