Radio Sandelsille lisää taustavoimia

kirjoittanut

kategoriassa

Iisalmessa viime vuonna tilapäisellä luvalla lähettänyt ja pitkäaikaista toimilupaa parhaillaan havitteleva Radio Sandels on vahvistamassa taustajoukkojaan. Radio Sandelsin omistajayhtiöön Suomen Lähiradiohin on lähtenyt mukaan uutena pääosakkaana ja rahoittajana matkailualan yrittäjä Perttu Nousiainen. Radiotoimintaa ovat sitoutuneet tukemaan myös Ylä-Savon Kehitys Oy ja Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgren.

Suomen Lähiradiot Oy:n toimitusjohtaja Reijo Glad on vakuuttunut siitä, että Iisalmi tarvitsee oman itsenäisen paikallisradion. Glad kertoo, että radioasema herätti kiinnostusta jo viime vuonna alueen yrittäjien ja elinkeinoelämän keskuudessa. Myös kuuntelijapalaute oli myönteistä, vaikka radio ehti lähettää vain muutaman kuukauden ajan.

Loppuvuoden 2012 ja kesän 2013 välillä on radioyhtiössä tehty töitä toimilupaviranomaisten vakuuttamiseksi siitä, että radion taustat ovat kunnossa. Glad arvioi, että Iisalmen seudun kuuntelijat ja mainostajat arvostavat aitoa paikallisradiota. Radio Sandels on jättänyt liikenne- ja viestintäministeriöön lausunnon, jossa se ilmaisee halunsa saada käyttöön toinen Iisalmen vapaina olevista taajuuksista. Kiinnostusta Saldelsissa on myös Kuopion suuntaan, mutta sieltä ei ole tällä kerralla taajuuksia tarjolla.

Suurin osa Suomen radioista jätti lausunnon vapaina olevista noin 50 taajuudesta kesäkuun määräaikaan mennessä. Iisalmeen on tyrkyllä useita jo toiminnassa olevia radioita, jotka haluaisivat laajentaa kuuluvuusalueitaan. Radio Sandelsissa odotellaan, jääkö lopulta vapaata taajuutta haettavaksi. Liikenne- ja viestintäministeriön pitää ensi päättää, mikä radio saa taajuuden suoraan ja mikä taajuus julistetaan erikseen haettavaksi myöhemmin kesällä tai syksyllä.

Kiireistä paluuta kuuntelijoiden vastaanottimiin Radio Sandels ei Gladin mukaan aio tehdä.

– Tekniikan hankkiminen maksaa noin 20 000 – 30 000 euroa, joten se asia pitää ensin hoitaa kuntoon. Viimeksi lähetimme vuokrakalustolla, Glad tarkentaa.

Vuoden 2012 loppupuolella Radio Sandels lähetti taajuudella 106,3 MHz. Se on myös ensisijainen taajuus, jonka jättämistä paikallisradion käyttöön Sandels esittää ministeriölle.

Mediamonitori