Hallitus ei lämmennyt Anvian ja Digitan kaupalle

kirjoittanut

kategoriassa

Anvia-logoHallitus saattaa perua television F- ja G-kanavanippujen toimiluvat, mikäli Anvian omistama Nilegon Oy myydään Digitalle. TV-verkkotoimiluvat on alun perin myönnetty Anvialle, joka on kuitenkin siirtänyt ne tytäryhtiölleen Nilegonille. Anvian ja Digitan yrityskaupasta on tehty esisopimus. Kummassakaan kanavanipussa ei toistaiseksi ole liiketoimintaa. F-nipulla on valtakunnallinen toimilupa, G-nipun toimiluvan näkyvyysalue on Uusimaa.

Hallitus perustelee päätöstään sillä, ettei toimilupien siirtyminen Digitan haltuun edistäisi kilpailua markkinoilla viestintämarkkinalain tavoitteiden mukaisesti. Siirron myötä Digita hallinnoisi kaikkia UHF-alueen toimilupia. Markkinoille jäisivät vain Digita ja DNA, joista Digita hallinnoisi UHF-alueita ja DNA VHF-alueita.

Mikäli Anvia aikoo luopua toimiluvistaan tai toimiluvat peruutetaan, valtioneuvosto aikoo arvioida markkinoiden tilannetta kokonaisuutena ja tehdä päätöksen mahdollisesta toimilupien haettavaksi julkistamisesta. Viestintämarkkinalain mukainen tavoite on tilanne, jossa toimilupia voitaisiin myöntää useille toisistaan riippumattomille toimijoille.

Valtioneuvosto pui asiaa yleisistunnossaan torstaina 7. helmikuuta.

Mediamonitori – Marmai, Verkkouutiset