Radioluvat hakuun – uusia taajuuksia käyttöön

kirjoittanut

kategoriassa

Valtioneuvosto-logoKaupallisten radioiden toimiluvat on julistettu haettaviksi. Valtioneuvosto on asettanut lupahaun takarajaksi syyskuun viimeisen päivän. Luvat on tarkoitus myöntää vuoden loppupuolella. Ne ovat voimassa vuoden 2012 alusta vuoden 2019 loppuun eli kahdeksan vuotta. Nykyisten lupien voimassaoloaika on viisi vuotta.

Nykyisiä taajuuskokonaisuuksia muutetaan jonkin verran lisäämällä niihin uusia taajuuksia ja korottamalla nykyisiä lähetystehoja. Valtioneuvoston käynnistämällä lupakierroksella on jaossa neljä valtakunnallista lähetysverkkoa, joiden väestöpeitto on yli 80 prosenttia. Näiden lisäksi haettavaksi tulee viisi 55-80 prosenttia väestöstä kattavaa verkkoa sekä yksi pienempi lähetysverkko. Mukana on uutena kaksi niin sanottua kaupunkiverkkoa maamme suurimpiin kaupunkeihin.

Paikalliselle radiotoiminnalle on jaossa nykyisten taajuuskokonaisuuksien lisäksi joitakin uusia toimilupia. Esimerkiksi Alajärven ja Seinäjoen seudulle on tulossa kahden uuden lähettimen toimilupa. Myös Vaasaan, Kemiin, Poriin ja Helsinkiin on tulossa uusia pitkäaikaiseen radiotoimintaan tarkoitettuja taajuuksia.

Taajuuskokonaisuudet perustuvat Viestintäviraston laatimaan taajuussuunnitelmaan ja kansainvälisiin sopimuksiin. Uusien taajuuksien  käyttöönotto ja tehonkorotukset edellyttävät taajuuskoordinointia naapurimaiden kanssa.

Valtioneuvosto on julistanut haettavaksi myös yhden ohjelmistoluvan televisiotoiminnan harjoittamiseen kanavanipussa E. Lupahakemus tulee toimittaa liikenne- ja viestintäministeriöön 16.8. mennessä. Käynnissä on myös lupaprosessi, jossa haetaan luvansaajaa ensi vuoden loppuun asti voimassa olevaan toimilupaan pääkaupunkiseudun taajuudelle 99,4 MHz.

Mediamonitori – Liikenne- ja viestintäministeriö