TV-toimiluville puuhataan jatkoaikaa lakimuutoksella

kirjoittanut

kategoriassa

LVM -logoViestintäministeri Suvi Lindén esittää nykyisille television ohjelmistoluville suoraa jatkoa lakimuutoksella, joka on tarkoitus saada valmiiksi kevään aikana. Lindénin mukaan nykyiset TV-yhtiöt voisivat saada jatkoaikaa elokuussa 2010 päättyville toimiluville ilman lupien asettamista uudelleen haettaviksi. Lisäksi toimilupia voitaisiin myöntää kokonaan uusille toimijoille. Luvat olisivat voimassa vuoden 2016 loppuun.

Päätös tarkoittaisi sitä, että MTV Oy, Subtv Oy, Sanoma Television Oy, Suomen Urheilutelevisio Oy, C More Entertainment Finland Oy, TV5 Finland Oy, The Walt Disney Company Ltd ja Turun Kaapelitelevisio Oy voisivat saada valtioneuvoston päätöksellä luvan jatkaa televisiotoimintaa nykyisen luvan päättyessä.

Lakimuutos tarvitaan, koska nykyisen lain mukaan ohjelmistolupa ei voi olla kerrallaan voimassa yli kymmentä vuotta. Viestintäministeri perustelee ohjelmistolupapäätöstään sillä, että jatkoaika on sekä kuluttajien että televisiotoimijoiden kannalta kohtuullista.

Niin ikään ensi vuonna päättyvät verkkotoimiluvat kanavanippuihin A, B ja C myönnetään kestämään vuoteen 2016 asti. Lindén sanoo, että luvat perustuvat nykyiseen lähetysstandardiin, jolloin kuluttajat voivat luottaa siihen, että heidän hankkimansa vastaanottimet toimivat ainakin vuoteen 2017 saakka. Nykyiset verkkotoimiluvat ovat Digita Oy:n hallussa.

– Verkkotoimilupien perusteita ei muuteta, koska digisiirtymästä on niin lyhyt aika. Vuonna 2016 tarkastellaan sekä verkko- että ohjelmistolupien tilannetta uudelleen. Televisiotoiminta elää murrosvaihetta niin meillä kuin muuallakin. Television käyttötottumukset muuttuvat ja teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Toimilupapolitiikkaa on arvioitava kokonaisuutena suhteessa näihin muutoksiin, Lindén luonnehtii.

Uusia toimilupia tulee haettavaksi lähiaikoina. Nykyisin vapaata kapasiteettia on kanavanipussa E.  Uusi kanavanippu F otetaan käyttöön vuoden 2010 loppuun mennessä.

Lindén ilmoitti päätöksestään keskiviikkona Helsingissä pidetyssä Viestintäfoorumissa.

Mediamonitori – LVM