VTT: Henkilökohtaisuus ja paikallisuus mobiili-tv:n valtteina

kirjoittanut

kategoriassa

Matkapuhelin on henkilökohtainen, jatkuvasti mukana ja toiminnassa oleva laite, josta halutaan seurata paikallisia ja ajankohtaisia asioita, selviää Forum Virium Helsingin koordinoimasta Finnish Mobile TV -kehyshankkeesta. Hankkeen päätösjuhlaa vietettiin torstaina Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä. Tilaisuudessa julkistettiin tulokset VTT:n kenttäkokeilusta, jossa 27 eri-ikäistä pääkaupunkiseudun asukasta käytti puolen vuoden ajan mobiili-TV:n kaupallisia ja uusia kokeiluvaiheessa olevia palveluita.

VTT toteutti Forum Virium Helsingin ja Finnish Mobile TV -hankkeen toimeksiannosta kenttätutkimuksen, joka alkoi kesällä 2007 ja loppui tänä keväänä. Finnish Mobile TV -hankkeen FinPilot2 kenttätutkimuksen rahoittivat Digita, Elisa, MTV Media, Nokia, SWelcom, TeliaSonera, TietoEnator, Yleisradio, Forum Virium Helsinki ja Tekes.

VTT:n käyttäjätutkimuksen mukaan mobiili-tv on perinteisen television jatke ja täydentäjä sekä ennen kaikkea käyttäjää viihdyttävä media. Tulevaisuudessa mobiilitelevision ja Internetin palvelut näyttäisivät sulautuvan toisiinsa yhä tiiviimmin.

– Matkapuhelin on koko ajan mukana kulkeva ja päällä oleva henkilökohtainen päätelaite, jossa voidaan hyödyntää paikkatietoa. Niinpä ei yllätä, että myös mobiilitelevisiossa käyttäjiä kiinnostaa juuri sisällön paikallisuus, ajankohtaisuus ja henkilökohtaisuus. Mobiilitelevisiolla voidaankin välittää tiedot tärkeistä uutisista ja tapahtumista hyvin nopeasti, sanoo tutkimuskoordinaattori Eija Kaasinen VTT:ltä.

Pääkaupunkiseudun eri-ikäisistä ihmisistä koottu käyttäjäpaneeli piti mobiilitelevisiota ennen kaikkea viihdyttävänä laitteena, mutta uutiset olivat käyttäjien mielestä kuitenkin mobiilitelevision kiinnostavin sisältö. Kuvan ja äänen erinomainen laatu yllätti suuren osan testikäyttäjistä. Lähetyksiä pystyi hyvin seuraamaan huomattavasti totuttua pienemmästä kuvasta huolimatta.

Mobiilitelevision katsomista pidettiin viihdyttävänä, mutta myös hyödyllisenä. Eniten mobiilitelevisiota katsottiin aamiaisen aikaan, työmatkoilla sekä myöhään iltaisin, jolloin katselulla haluttiin välttää muun perheen häiritsemistä. Mobiilitelevision käyttöönotto koettiin kaiken kaikkiaan vaivattomaksi ja lisäpalveluiden käyttöön omaksumista helpotti huomattavasti se, että tarjolla oli teksti-tv:n tapaisia tuttuja palveluita. Mobiilin tekstitelevision käytettävyyttä pidettiin jopa parempana perinteisen tekstitelevisioon verrattuna.

– Finnish Mobile TV -hankkeen aikana on tapahtunut selkeitä muutoksia videosisällön käyttötottumuksissa. Netin kehitys antaa mobiilipuolelle runsaasti vaikutteita ja netti myös sulautuu tulevaisuudessa yhä enemmän perinteisiin televisiopalveluihin, korostaa Finnish Mobile TV -hankkeen vetäjä Jonas Kronlund Elisasta. Tutut kanavat ja brändit lisäävät käyttäjien luottamusta uuteen mobiilimediaan. Tämän lisäksi mobiilitelevisio tarvitsee myös ainutlaatuisempia lisäarvopalveluja, esimerkiksi vuorovaikutteisia sisältöjä ja uusia ohjelmaformaatteja.

Hukala.net