Toimilupien huutokauppa ei saa alan piireissä kannatusta

kirjoittanut

kategoriassa

LVM-logoLiikenne- ja viestintäministeriön tekemän selvityksen mukaan radio- ja televisioalan toimijat eivät juuri innostu toimilupien huutokaupasta, vaan pitävät edelleen järkevänä nykyistä järjestelmää, jossa luvat myönnetään parhaille hakijoille. Nykyinen toimilupajärjestelmä jakoi voimakkaasti mielipiteitä alan edustajien välillä. Ministeriön työryhmän ehdottamat kaupalliset toimilupajärjestelmät eivät kuitenkaan saaneet kuin nimellistä kannatusta.

Toimilupien hakuprosessi sai toimijoilta kohtuullisen arvosanan, kuten myös hakuprosessista tiedottaminen. Toimijat suhtautuivat epäilevästi siihen, että toimilupiin liitetyillä ohjelmistoon ja erityisryhmien tarpeisiin huomiota kiinnittävillä määräyksillä olisi todellista vaikutusta toimintaan. Toimilupien edelleenmyyntiä ei yleisesti ottaen pidetty tarpeellisena, ja nykyisiä valvontakäytäntöjä toivottiin kehitettävän yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Ministeriön selvityksessä kartoitettiin eri ryhmien käsityksiä toimilupajärjestelmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Selvitystä varten tehtiin kyselyjä ja haastatteluja nykyisille toimiluvan haltijoille, potentiaalisille toimiluvan hakijoille ja muille alalla toimiville yrityksille. Lisäksi tutkimuksessa oli mukana alan etujärjestöjä ja tutkimus- ja oppilaitosten edustajia.

Selvitys löytyy kokonaisena ministeriön verkkosivuilta pdf-muodossa.

Hukala.net