Järviradion toimiluvista selvityspyyntö

kirjoittanut

kategoriassa

Viestintävirasto on pyytänyt Järviradiolta selvitystä paikallisen ohjelmiston toteutumisesta yhtiön toimiluvissa. Järviradiolla on kaksi erillistä toimilupaa Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueille. Selvitystä on pyytänyt radioyhtiö SBS Finland Oy, joka harjoittaa ohjelmatoimintaa muun muassa Keski-Suomessa.

Järviradion tulee selvittää radioiden sisältöjä valvovalle Viestintävirastolle, miten aseman ohjelmistot eroavat toisistaan eri toimilupa-alueilla. Viestintävirasto linjasi radioiden paikallisohjelmien määrän maaliskuussa. Kannanoton mukaan paikallisradion toimituksellisesta aineistosta puolet on oltava paikallisohjelmaa arkisin kello 6-18. Mainoksia ei lasketa paikalliseksi ohjelmaksi.

Järviradion toimitusjohtaja Markku Mäenpää on hämillään selvityspyynnöstä. Mäenpään tulkinnan mukaan Järviradio täyttää lupaehdot lähettämällä enemmän paikallista ohjelmaa kuin mitä lupa edellyttää. Erillisen ohjelman tuottaminen Järviradion Jyväskylän, Pihtiputaan ja Viitasaaren taajuuksille on Mäenpään mukaan teknisesti vaikeaa.

– Kaikki ohjelmamme tulevat Alajärven toimituksen kautta, mistä ne releoidaan yhtäläisinä kaikille taajuuksille. Meillä on runsaasti paikallista ohjelmaa eri tapahtumista ympäri kuuluvuusaluetta. Järviradio lähettää myös eduskunnan kyselytunnit suorina lähetyksinä kaikilla taajuuksilla. Uudella toimilupatulkinnalla joutuisimme rajoittamaan muun muassa kyselytuntien radiointia, Mäenpää kommentoi.

Järviradiolla on studioita myös Alajärven ulkopuolella. Jyväskylän toimituksessa työskentelee yksi toimittaja, jonka tekemiä ohjelmia kuullaan yhtäaikaisesti koko kuuluvuusalueella Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

– Katsomme Keski-Suomen ja Pohjanmaa muodostavan yhtenäisen alueen, jolla on keskinäisiä siteitä. Sen takia lähetämme esimerkiksi sanomalehti Keskisuomalaisen verkkouutiskatsauksen myös Pohjanmaalle ja Pohjanmaan lehtien uutisia Keski-Suomeen, Mäenpää kuvailee.

Mäenpää ei vielä osaa arvioida, minkälaisiin toimiin Järviradio ryhtyy selvityspyynnön takia.

Hukala.net