Avainsana: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

  • Eduskunta elvyttäisi paikallisradiot

    kirjoittanut

    kategoriassa

    Eduskunta on ottanut kantaa paikallisradiotoiminnan hiipumiseen ja paikallisen radiotoiminnan elvyttämiseen. Eduskunta edellyttää joulukuussa valtioneuvostolle antamassaan kirjelmässä radiotoimialan toimintaedellytysten ja elinvoimaisuuden turvaamista. Erityistä huomiota eduskunta haluaa tulevassa lainlaadinnassa kiinnittää paikallisen identiteetin säilyttämiseen paikallisradiokanavilla. Eduskunnan kirjelmässä otetaan kantaa myös televisio-ohjelmien kotimaisuuteen ja joukkoviestinnän uusien jakelukanavien käyttöönottoon.