Radiolupapäätöksille lisäaikaa

kirjoittanut

kategoriassa

Liikenne- ja viestintäministeriö on jatkanut radiotoiminnan ohjelmistolupapäätösten määräaikaa kuukaudella eli 9.5.2016 saakka. Lisäaikaa tarvitaan, koska lupahakemuksia saapui Viestintävirastoon runsaasti. Esimerkiksi Helsingin kahta taajuutta hakee kaikkiaan 13 hakijaa. Valtioneuvosto tekee päätöksen luvansaajista, jos hakijoita on enemmän kuin haettavia taajuuksia. Helsingin taajuuksien lisäksi valtioneuvostoon etenivät Lahden ja Kankaanpään radiolupahakemukset. Ohjelmistoluvat muille paikkakunnille myöntää Viestintävirasto.

Tietoyhteiskuntakaaren mukaan valtioneuvostolla on kaksi kuukautta aikaa päättää radiotoimiluvista. Viestintävirasto siirsi päätösvallan valtioneuvostolle Helsingin, Lahden ja Kankaanpään osalta 9. helmikuuta. Tietoyhteiskuntakaaren mukainen kahden kuukauden määräaika toimilupien myöntämiseen päättyi 9.4.2016. Hakemusten täydentämisen ja hakemusten suuren määrän vuoksi määräaikaa kuitenkin pidennettiin.

Mediamonitori – LVM