Radiohakemuksia valtioneuvoston käsiteltäväksi

kirjoittanut

kategoriassa

Viestintävirasto-logoViestintävirasto on siirtänyt valtioneuvoston päätettäväksi neljän paikkakunnan radioluvansaajat käynnissä olevalla toimilupakierroksella. Näille paikkakunnille eli Helsinkiin, Jämsään / Mänttä-Vilppulaan, Kankaanpäähän ja Lahteen pyrkii enemmän hakijoita kuin taajuuksia on haettavana.

Viestintävirastoon saapui tammikuun lopussa päättyneellä hakukierroksella 19 toimilupahakemusta. Näistä 16 siirrettiin kokonaisuudessaan valtioneuvoston ratkaistaviksi. Lisäksi yksi hakemus siirrettiin osittain valtioneuvostolle niiden neljän paikkakunnan taajuuksien osalta, joilla taajuuksia oli vähemmän kuin hakijoita.

Viestintävirasto päättää luvansaajat niille paikkakunnlle, joissa haettavia taajuuksia on riittävästi. Viraston päätös tehdään samanaikaisesti valtioneuvoston kanssa. Lupapäätökset tehtäneen ensi kesään mennessä.

Mediamonitori – Viestintävirasto